Category: Produkter

Invändiga dörrar i skolmiljö

I skolmiljö kan man vanligtvis räkna med ett ganska stort slitage, samtidigt som det ställs höga krav på bland annat tillgänglighet och ljudisolering. En god arbetsmiljö är viktig inte minst i skolan där de unga generationerna ska få en bra grund att stå på inför kommande vuxenliv.

Dörrtyper

I skolmiljö är det massivdörrar för invändigt bruk som är lämpliga först och främst, varför det här inlägget kommer att handla framförallt om det. Avslutningsvis finns ett kort stycke om ståldörrar då det ibland kan vara aktuellt i till exempel källarplan.

Först är det viktigt att fastställa vilken klass dörrarna bör ha enligt SS 81 73 03. Våra invändiga dörrar finns i klass C, D, E och F. Klass C är främst anpassade för bostäder, men kan också gå att använda till exempel inne i hotellrum och i kontor där det jobbar en mindre mängd människor. Klass D är lägenhetsentrédörrar, och klass F är det vi kallar för klimatdörr. En invändig dörr anpassad för oliksidigt klimat.

I de flesta offentliga miljöer är det dock klass E man ska hålla sig till. Det är framförallt dörrar i klass C och E som ibland förväxlas.

Det finns två stora skillnader mellan våra dörrar i klass C och klass E. Den ena är att dörrar i klass E har betydligt bättre slagtålighet vilket kan ses i tabellen längst upp på höger sida här. Dessa dörrar har dessutom en kraftigare beslagning, med minst tre stora tappbärande gångjärn, och möjlighet till de flesta typer av låskistor. De är också betydligt mer flexibla när det gäller specialanpassningar och sådant som karmöverföring och eldragning.

skolmiljö
Klassningar

Invändigt i skolmiljö är det vanligtvis brand- och ljudklassning som är aktuellt. Brandklassade trädörrar finns i klasserna E/EI30 och E/EI60, och ljudklassade dörrar finns i klasserna R’w 25-40dB och Rw 47dB.

Läs mer om brandklassade trädörrar här.

Läs mer om ljudklassade trädörrar här.

Det är också möjligt att kombinera ljud- och brandklass i samma dörr. Detta kan dock innebära vissa begränsningar, särskilt gällande möjliga glasöppningar. Mer om det under rubriken ”Glasöppningar” längre ner.

Ytbehandling

Den tåligaste ytbehandlingen för dörrar är laminat med plastkantlist. Denna ytbehandling är mest motståndskraftigt mot både slag och smuts och därför den som står sig bäst i längden. Jämför man priser är det en dyrare lösning än att välja vanliga fabriksmålade dörrar, men där är det lämpligt att göra en bedömning av livslängd kontra inköpspris. Sannolikt kommer man fram till att det är värt en något högre investeringskostnad för en tåligare ytbehandling.

Utöver målat och laminat går massivdörrar även att få fanérade. Fanér ligger prismässigt oftast i nivå med laminat, men är en betydligt ömtåligare ytbehandling.

Något som vi har sett mer av på senare tid är att man väljer träkarm i massivt ädelträ. I stället för till exempel en fanérad björkkarm väljer man alltså en karm av massiv björk. Detta är en lösning som klarar sig bättre mot slag och stötar, men genererar ett högre inköpspris.

Tillgänglighet

God tillgänglighet i skolmiljön är ett måste. När det gäller dörrar finns det en del att tänka på. Dels ska dörrar placeras på ett sådant sätt att god tillgänglighet säkerställs vid användandet av dem. Utöver detta är det främst det fria öppningsmåttet och val av tröskel som är viktigt att ta hänsyn till. Mer om det kan man läsa här.

Klämskydd

Klämskyddade dörrar används vanligtvis i förskolor. Det finns både integrerade och utanpåliggande klämskydd. Vilket som används beror på vilken/vilka klassningar dörren ska ha.

Mer om klämskydd finns att läsa här och här.

Glasöppningar och glaspartier

Massivdörrar i offentlig miljö är flexibla när det gäller glasöppningar. Vi har ett antal standardglasöppningar som kan ses här, men utöver dessa är det också möjligt att rita egna glasöppningar. De generella begräsningarna då är att det måste vara minst 200 mm tätt längst upp och längst ner på dörren, och minst 115 mm på varje sida. Vid klassade dörrar i större storlekar kan det också vara så att det krävs större tät yta. Vill man rita egna glasöppningar och är osäker på vad som gäller går det bra att kontakta vår arkitektsupport.

Vad som gäller för glasöppningar i klassade dörrar kan man läsa mer om här.

För ökat ljusinsläpp mellan olika rum är glaspartier en bra lösning. I just skolmiljö kan det vara bra att vara lite försiktig med var man placerar glaspartier dock, då det finns exempel på när fel placerade partier har stört koncentrationen i klassrummen.

Vid stora glasöppningar och glaspartier är det också viktigt att tänka på kontrastmarkering. Boverket säger följande om det: ”Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar bör markeras. Markeringarna bör avvika mot bakgrunden.”

Vi har inte möjlighet att erbjuda glas med kontrastmarkering från fabrik, utan det är något som får göras på plats. På oklassade och ljudklassade dörrar och glaspartier går det bra, men på brandglas är det inte tillåtet att sätta på något i efterhand. Därför bör man vid brandklassning använda mittposter i större partier och dörrar med stor glasöppning för att ersätta eventuell kontrastmarkering.

Ståldörrar

I exempelvis källarplan eller in till grovförråd kan ståldörrar vara ett lämpligt alternativ. Dessa finns oklassade och med brand- och ljudklassning, och är den dörrtyp som är mest tålig mot slag och stötar.

Läs mer om våra ståldörrar här.

Skjutdörrar, inredningsdetaljen som spar plats

 Namnlöst-1

Användandet av skjutdörrar i både bostäder och offentlig miljö är något som ökar. Den plats som sparas blir snabbt till många kvadratmetrar vilket kan göra avsevärda avtryck i totalbudgeten vid nybyggnation, samtidigt som man får en snygg och stilren lösning. 

Utanpåliggande

Till utanpåliggande skjutdörrar används vanligtvis en skjutdörrsskena som döljs av en kornisch. I golvet fäster man en liten styrtapp som löper i ett spår i underkant av dörrbladet för att hålla dörren på plats. Som standard förses dörren med skålhandtag. För att kunna låsa en utanpåliggande skjutdörr behöver man komplettera med en så kallad öppningskarm med anslag. Alltså en karm som sitter i väggöppningen med en del som sticker ut från väggen där dörrbladet kan gå emot och låsas fast. För glasade utanpåliggande skjutdörrar i kombination med ett glasparti finns det något som kallas för tvillingparti. Det består i praktiken av två stycken identiska dörrblad varav det ena är fast monterat och det andra är rörligt. Läs mer om tvillingpartier här.

Infällda 

Infällda skjutdörrar byggs lättast in med hjälp av ett så kallat regelparti. Det består av en karm tillsammans med ett regelparti som monteras och förses med väggbeklädnad. Dessa partier finns i ett antal olika utföranden beroende på regeltjocklek och typ av väggbeklädnad. Minsta väggtjocklek är 96 mm (122 mm för glasade dörrar). Vill man istället bygga väggen på plats kan man använda sig av enbart en karm för infällda skjutdörrar. Väggtjocklek blir då 147 eller 170 mm. Infällda skjutdörrar har skålhandtag och dragring som standard, men går även att förse med lås. Viktigt att tänka på då är att dörren inte går att skjuta in hela vägen in i väggen, och man får då ett mindre öppningsmått (gäller även utanpåliggande skjutdörr). Öppningsmått och annan information om infällda skjutdörrar finns här.

Dörrblad

Alla Swedoors oklassade dörrar för invändigt bruk går att skjutdörrsanpassa. Viktigt att tänka på är att glasade dörrar med glaslist kräver en regeltjocklek på minst 95 mm vid infälld skjutdörr med regelparti.

NYHET – SUPERIOR collection

SUPERIOR collection är det senaste tillskottet till Swedoors produktkatalog. Det är en serie exklusiva bostadsinnerdörrar som tillverkas på klassiskt sätt av specialutbildade hantverkare. Trämaterialet till varje dörr sorteras ut för hand, och varje komponent förarbetas, handslipas och målas manuellt. Allt enligt klassisk hantverkstradition.

En viktig aspekt av SUPERIOR collection är att vi har valt att jobba utifrån ett helhetsperspektiv. Förutom dörr och karm finns det foder, gångjärn, trycken/handtag och nyckelskyltar som är speciellt framtagna för att skapa en komplett design.

SUPERIOR collection innehåller fem stycken dörrserier som är uppdelade efter olika tidsepoker.

Arv – Sekelskifte

SUPERIOR collection Arv

Sekel – Med rötter i 1700-talet

SUPERIOR collection Sekel

Tid – 1920 och 30-tal

SUPERIOR collection Tid

Format – Postmodernism

SUPERIOR collection Format

Plan – Modern minimalism

SUPERIOR collection Plan

Dörrarna i SUPERIOR collection är anpassade för bostäder där man lägger stor vikt vid material och design. Det är dörrar som är mycket mer än bara rumsavdelare, och som har möjlighet att tillföra något extra till en inredning. Läs mer här.

Ljudklassade dörrar med glasöppning

ljudklassad

Ljudklassade dörrar används i de flesta typer av offentliga miljöer, och många gånger sitter de så placerade att man vill förse dem med en glasöppning för ljusinsläpp och siktbarhet.

Rw och R’w

Ljudvärden anges på två olika sätt , Rw och R’w. Ett Rw-värde är det exakta ljudvärde som har uppmätts i laboratorietester, och ett R’w-värde är det värde som anges i dörrens typgodkännande. R’w-värdet är vanligtvis minst 3dB lägre än Rw-värdet. Anledningen till det är att man tar hänsyn till risken att man tappar någon dB i ljudreduktion när dörren monteras på plats. R’w-värdet kallas ibland för fältvärde, och Rw-värdet för labbvärde.

Dörrkonstruktioner

Massiva trädörrar består inte av ett massivt trästycke – som namnet kanske antyder – utan av en något mer avancerad konstruktion innanför två ytskivor som man sedan ytbehandlar.

När en massivdörr ska klassas anpassas konstruktionen för att klara den aktuella klassningen. När det gäller ljuddörrar kan man enkelt förklarat säga att man gör konstruktionen lite luftigare. Stomskivan får en lägre densitet, och man limmar inte hela ytskivan, utan lämnar lite luft mellan ytskiva och stomskiva. Dörrbladet eller karmen kompletteras också med en eller flera tätningslister beroende på klassning.

Glasöppningar

Till massivdörrar finns det ett antal standardglasöppningar. Dem kan man se här. Det går också bra att rita egna glasöppningar, men inom vissa gränser. Upptill och nertill på dörren måste det vara minst 200 mm tätt, och på sidorna minst 115 mm. Mellan två glasöppningar måste det vara minst 150 mm.

Glasöppning i dörrar med endast ljudklassning

Dörrar som är oklassade eller endast ljudklassade går i regel att få med de flesta av standardglasöppningarna. Undantaget är dörrar klassade i 30dB. De kan bara ha en glasöppning, och den får inte vara större än 30% av dörrbladsytan. Detta beror på att just 30dB-dörren har en lite speciell konstruktion. Vill man ha en helglasad dörr (G01) i 30dB får man då gå upp ett steg till 35dB, vilket går att få med glasöppning G01.

Dörrar klassade i 40dB kan vi enligt vårt typgodkännande inte glasa alls. Vi har dock möjlighet att göra det ändå men dörren blir då alltså inte typgodkänd. Vi sätter istället en så kallad konstruktionsskylt som talar om att dörrens konstruktion är gjord för 40dB. I det här fallet är det så att ju större glasöppning desto bättre för att säkerställa att man verkligen får 40dB ljudreduktion. Anledningen är att glaset ger något bättre ljudreduktion än den dörrkonstruktion vi måste använda för att kunna göra en glasöppning i dörrbladet.

Glasöppning med både ljud och brand

Det är här det börjar bli lite svårt. Ljudklassade dörrar som också är brandklassade i EI60 är inte möjliga att glasa överhuvudtaget. EI30 i kombination med ljudklass går däremot bra att glasa. Oftast får man dock nöja sig med en lite mindre glasöppning dock. Till exempel G21. Det beror på att brandklassen av nödvändighet styr vilken glastyp vi kan använda, och brandglasen har inte alltid tillräckligt höga ljudvärden.

Dörrar i vårdmiljö

SCA hospital doors

För dörrar placerade i vårdmiljö finns det en mängd olika önskemål och krav som kan förekomma. Allt ifrån brand och ljudkrav, tillgänglighetskrav och hygienkrav till krav på beslagning och att det inte ska gå att skada sig på dörren. Gemensamt för de flesta dörrar i vårdmiljö är att de bör ha vad vi brukar kallar för tung beslagning. Alltså kraftiga tappbärande gångjärn, och kraftig låskista och behör som cylinder och trycke. Detta eftersom slitaget är betydligt större än i bostadsmiljö. Våra bostadsinnerdörrar, till exempel Easy, Stable och Unique, är alltså vanligtvis inte lämpliga att föreskriva i vårdmiljöer eftersom de har en lättare beslagning. Dörrar till alla offentliga miljöer, inklusive vårdmiljöer, ska generellt hålla klass E enligt SS 81 73 03.

Tillgänglighet

I vårdmiljöer är kraven på tillgänglighet ofta extra höga. Det påverkar både storlek på dörrarna, vilka trösklar som kan användas, och kraven på dörrautomatik och beslagning. När det gäller det fria öppningsmåttet på dörrar så finns det inget generellt mått som gäller alla dörrtyper, utan det kan variera beroende på tjocklek på dörrbladet och dörrens konstruktion. I Mått & Fakta finns det på varje produktsida en tabell som visar öppningsmåttet när dörren är uppställd i både 90 och 180 grader. Skillnaderna i öppningsmått gäller dock endast vid 90 grader. I 180 grader har alla dörrtyper samma öppningsmått. Viktigt att komma ihåg är att skjutdörrar med lås och/eller draghandtag generellt får minst 8 cm mindre öppningsmått eftersom dörrbladet inte går att skjuta in hela vägen in i väggen. 

Trösklar är en annan viktig fråga när man pratar om tillgänglighet. Enligt BBR ska man undvika trösklar så långt det är möjligt i alla offentliga miljöer. Detta går dock ofta inte på grund av framförallt ljudklassningar. Ljudklassade dörrar och dörrar med krav på brandgastäthet i klass Sm måste alltid vara helt täta runtom. När det gäller tröskeln så innebär det att det oftast finns ett antal olika alternativ, men att tröskellöst utförande är inte möjligt. För att helt undvika nivåskillnader på golvet finns mekaniska trösklar, vilka går att få till samtliga brand- och ljudklassningar. Annars är gummitröskel (eller tröskelplatta) och släplist troligtvis den vanligast förekommande tröskellösningen i miljöer med krav på tillgänglighet. Värt att notera är att gummitröskel inte går att kombinera med dörrar i brandklass EI60 och ljudklass Rw 47dB. Dörrar med endast brandklassning och eventuellt tillägg av brandgastäthet klass Sa kan utföras helt utan tröskel enligt våra typgodkännanden.

Ytbehandling

Den mest slagtåliga och hygieniska ytbehandlingen på en massivdörr är laminat med plastkantlist. De laminat vi använder är lätta att rengöra och gynnar inte mikrobiell tillväxt. De är tåliga mot stötar, slitage, värme och missfärgning. Därför rekommenderar vi att man föreskriver laminat som ytbehandling på dörrar i vårdmiljö där mycket slitage kan förväntas. In till badrum och andra våtrum är laminat också att föredra. (I särskilt fuktiga miljöer bör man överväga att använda en våtrumsdörr, även den klädd med laminat och plastkantlist.) I till exempel mottagningsrum och kontor, eller där ett mer normalt slitage kan förväntas går det bra med målat eller fanérat utförande.

Karmar

Ofta väljer man att föreskriva stålkarm till de vårdmiljöer där det körs mycket sängar och rullstolar och där man har högre krav på hygien, alltså framförallt sjukhus. Stålkarm finns i en rad olika utföranden med eller utan foder. Vi har en rad olika stålkarmsmodeller, en del av dem inte svetsade som standard, men det går då att få som tillval. Stålkarmar levereras som standard pulverlackerade, men går också att få elgalvaniserade för byggplatsmålning. Man kan också välja att få delar av, eller hela stålkarmen i rostfritt utförande. I vårdmiljöer som ska efterlikna vanliga bostadslägenheter, t.ex. äldre- och LSS-boenden brukar träkarm vara att föredra för att undvika alltför mycket känsla av institution. Vill man göra träkarmar extra tåliga för påkörning kan man välja att klä in nedre delen av karmen i rostfri plåt.

Specialdörrar

Vi har några olika dörrtyper som är speciellt anpassade för vårdmiljö. En blyförstärkt trädörr med blyförstärkt stålkarm till röntgenrum. Läs om den i Mått & Fakta här. Rotationsdörren som ger extra god tillgänglighet och sparar upp till 1 kvm golvyta används främst som badrumsdörr i olika typer av vårdboenden. Den går att läsa om här. Vi har också en dörr som främst är anpassad för psykiatriska boenden och avdelningar, och som kallas för anti-barrikaddörren. Läs om den här.

Ljuddörrar

Opera

Dörrar med ljudreducerande egenskaper finns till alla typer av miljöer. Vi har under en tid sett ökade krav på ljudreduktion i både bostäder och offentlig miljö. Det finns ett antal produkter i vårt sortiment som kan tillgodose de flesta av dessa behov.

Massivdörrar

När man pratar om ljuddörrar är det ofta massivdörrar man menar. En massivdörr är en trädörr som består av ett ramträ, en stomskiva och ytskivor som man sedan målar direkt på för målade dörrar, eller klär med laminat eller fanér. Det är dörrar främst anpassade för offentliga miljöer, med beslagning som tål mycket slitage, och med stora möjligheter till specialanpassningar. 

Förutom placering av och antal tätningslister skiljer sig dörrbladens konstruktion åt något beroende på vilken ljudklass som ska uppnås. Till exempel är dörrarna olika tjocka, där dörrar med 25-35dB ljudreduktion är ca 40 mm tjocka, dörrar med 35-40dB ljudreduktion är ca 60 mm tjocka och vår 47dB-dörr är ca 90 mm tjock. Utöver dessa finns numera även dörrserien Unique HP klassad i R’w 30dB. Läs om den här.

När vi anger ljudvärde på våra dörrar är det nästan alltid det typgodkända värdet, eller fältvärdet, vi anger. Det som heter R’w. Undantaget är 47dB-dörren där vi anger labbvärdet, Rw-värdet.

I de fall man har föreskrivit en dörr i ett utförande som inte finns med i det aktuella typgodkännandet kan vi ibland förse dörren med en så kallad konstruktionsskylt istället för den vanliga typgodkännandeskylten. Det innebär att vi garanterar att dörrens kontruktion är sådan att den ska uppnå önskat ljudvärde, men den är alltså inte typgodkänd. Ett vanligt tillfälle när vi gör så är vid glasade 40dB-dörrar.

Viktigt att tänka på när det gäller ljuddörrar är att det måste vara helt tätt runt dörren. Alltså är det inte möjligt att kombinera ljudklassning med tröskellöst utförande. Upp till 40dB kan man välja mellan alla trösklar som är täta, medan 47dB-dörren endast går att kombinera med falsad hårdträtröskel eller mekanisk tröskel.

Massiva ljudklassade dörrar kan kombineras med samtliga karmtyper: träkarm, stålkarm och minikarm. Information om samtliga ljudklassade dörrar finns här.

Ytterdörrar 

Det finns även ljudklassade ytterdörrar. Vi har i vårt sortiment idag två olika varianter. En som vi kallar för Silence, och en som vi kallar för Silence High. Eftersom ytterdörrar är CE-märkta är det alltid labbvärdet som anges. Silence finns med ljudvärden mellan 37dB och 41dB, och Silence High med ljudvärden upp till 44dB. Båda dessa serier finns att få i ett stort antal modeller med olika storlekar på glasöppningar, med eller utan glaslister, och med tillägg av RC3- och brandklassning. För mer information om det, klicka här.

Bostadsinnerdörrar

Det finns även några stycken ljudklassade dörrar i vårt sortiment med bostadsinnerdörrar. Det är våra klassiska spegeldörrar, Craft, som har två modeller i ljudklass R’w 30dB och 35dB. Dessa dörrar har då de kraftigare tappbärande gångjärnen.

För bra ljudreduktion på bostadsinnerdörrar där det inte är krav på typgodkännande går det dock bra att använda sig av våra vanliga massiva bostadsinnerdörrar i segmentet ADVANCE-LINE. Det är alltså modellserierna Stable, Unique, Craft och Compact. Kombinerar man dem med en karm med tätningslist i (+Karm) och en tät tröskellösning uppnår man en ljudreduktion på ca 27-29dB. Att tänka på då är att man måste lösa ventilationen med till exempel ett överluftsdon eftersom det inte blir någon springa under dörren.

Branddörrar i trä

brand

Branddörrar förekommer främst i offentliga miljöer, och det finns då fyra olika brandklassningar att få med trädörrar. I vissa fall kan det också krävs en brandklassad dörr i en bostad, till exempel mellan hus och garage.

Massivdörrar

Den vanligaste typen av branddörr i trä är en massivdörr. (Hit räknas även tambur- och säkerhetsdörrar.) Massivdörrar används framförallt i offentliga miljöer där slitaget är större än i till exempel bostäder. De är slittåliga, har kraftiga gångjärn och låskistor, och alternativen när det gäller ytbehandling, beslagning, storlek och karmar, är många.

Massiva branddörrar finns i klasserna E30, E60, EI30 och EI60. “E” står för integritet, och avser dörrens förmåga att hindra brand från att sprida sig från ena sidan av dörren till den andra. 30 och 60 anger i hur många minuter dörren klarar detta som minst. “I” står för isolering och avser dörrens förmåga att vid brand behålla temperaturen på den oexponerade sidan under en viss nivå. Skillnaden på en dörr i klass E30 och EI30 är således hur mycket värme dörren släpper igenom till den sida där det inte brinner.

Brandklassade massivdörrar går bra att få med glasöppning, både 30- och 60-minuters branddörrar. Samtliga går att få i upp till det vi kallar för helglasat utförande, alltså med glasöppning G01. Man ska dock vara medveten om att brandglas, särskilt vid EI60, är väldigt tunga. Väljer man glasöppning G01 till en EI60-dörr är det viktigt att vara mycket noga vid montaget och ha dubbla rader infästning för att säkerställa att karman klarar att hålla det tunga dörrbladet.

Vill man kombinera brandklassning med ljudklassning är det lite andra förutsättningar som gäller för glasning. 60-minutersdörrar kan inte glasas när man kombinerar dem med ljudklassning. Det går däremot med 30-minutersdörrar. Dock är inte alla glasöppningar möjliga att få, och det är lite olika regler som gäller beroende på vilken ljudklass det handlar om. Information om glasöppningar i massivdörrar finns här. Är man osäker på vilken glasöppning man kan välja, eller har andra frågor om branddörrar går det alltid bra att kontakta vår arkitektsupport. (Kontaktuppgifter här till höger.)

Brandgastäthet

Brandklassade dörrar kan även ha krav på brandgastäthet. Detta finns i två klasser. Sa – som brukar benämnas som kallrök – är den lägre klassen, och Sm/S200 – varmrök – är den högre klassen. Båda dessa går att få till brandklassade invändiga trädörrar.

Ytterdörrar

Även ytterdörrar går att få brandklassade. Här är det endast klass EI30 som erbjuds. Samtliga täta ytterdörrar (utan glasöppning) och ett stort antal av de glasade modellerna finns med brandklass EI30 som tillval. Vilka modeller som går att få brandklassade kan man se i tabellen längst ner till höger på respektive modelluppslag i Mått & Fakta här.

Bostadsinnerdörrar

Vi har även några modeller bostadsinnerdörrar klassade i EI30. Det är två modeller i serien Craft (spegeldörrar) som finns i EI30 (även i kombination med ljudklass R’w 30 eller 35dB), och så finns det en slät bostadsinnerdörr i EI30. Craftdörrarna håller klass E enligt SS81 73 03, samma som våra massivdörrar, och tål att användas i offentlig miljö. De har till exempel de kraftigare gångjärnen. Den släta EI30-dörren däremot håller klass C, som bostadsinnerdörrarna, och passar därför endast i bostäder, eller miljöer med lite slitage.

Ny serie tillbehör till innerdörrar

”Gud finns i detaljerna” sa arkitekten Mies van der Rohe. När det gäller dörrar kan detaljerna vara lätta att glömma bort. Men trycke/handtag, nyckelskylt, toalettvred eller skjutdörrsbeslag är viktiga detaljer som kan lyfta dörren ytterligare.

Vi lanserade nyligen ett nytt koncept med tillbehör för bostadsinnerdörrar, både slagdörrar och skjutdörrar. Det innefattar trycken/handtag, nyckelskyltar, blindskyltar, skålhandtag, draghandtag och dragringar. Samtliga behör finns i fyra olika ytbehandlingar: rostfritt, silver, guld och brons.

tillbehör
Slagdörrar

Trycken/handtag finns i fyra modeller som kan kombineras med runda eller kvadratiska nyckel- eller blindskyltar.

tillbehör
Skjutdörrar

Till skjutdörrar har vi nya skålhandtag och dragringar i alla fyra ytbehandlingar. Skålhandtagen finns som runda, ovala och rektangulära med en oval skål.

skålhandtag och dragring

En särskilt bra nyhet är vårt nya infällda toalettvred för skjutdörrar. Sätter man ett vanligt toalettvred på en skjutdörr går dörren inte att skjuta in hela vägen in i väggen eftersom vredet inte får plats. Det innebär en minskning av det fria öppningsmåttet med ca 8 cm. Med ett infällt toalettvred däremot kan dörren skjutas in hela vägen, och problemet är löst.

toalettvred

Eftersom det då sitter ett lås där dragringen vanligtvis sitter finns det en så kallad fingerkopp som fälls in i dörrbladskanten. Där i sticker man in fingret och drar för att stänga dörren när den står i helt uppställt läge. Detta tillsammans med det infällda toalettvredet gör skjutdörrar till ett mycket bättre alternativ för badrumsdörrar än det tidigare har varit.

Fingerkopp

Slutligen har vi också en modell av draghandtag för skjutdörrar, också den i samtliga ytbehandlingar. En skjutdörr med draghandtag kan dock aldrig ställas i helt öppet läge, och man förlorar därför alltid ca 8-10 cm på det fria öppningsmåttet med ett sådant. Något som är viktigt att tänka på när man föreskriver skjutdörrar med draghandtag så att man ritar in en tillräckligt stor dörr.

 

 

Bostadsinnerdörrar

Bostadsinnerdörrar är dörrar med lätt beslagning som är anpassade för bostäder. De finns i en mängd olika modeller med eller utan glasöppning, i alla tänkbara kulörer och med fanér i ett antal träslag.

Bostadsinnerdörrar skiljer sig från dörrar avsedda för offentlig miljö på så vis att de har en lättare beslagning. Alltså mindre gångjärn och en enklare låskista. Vi har både dörrar med massiv kärna och lätta modeller som innehåller en lätt, bikupeliknande fyllning. Alla bostadsinnerdörrar går att få som både slagdörrar och skjutdörrar.

Stable skjutdörr
Modeller

När det gäller bostadsinnerdörrar har vi ett brett utbud. Precis som med ytterdörrarna har vi valt att dela upp vårt sortiment i clever-line och ADVANCE-LINE. Clever-line är den serie där våra lätta innerdörrar återfinns. I ADVANCE-LINE hittar man våra massiva bostadsinnerdörrar.

I clever-line finns fyra olika modellserier: Easy, släta målade innerdörrar som också går att få fanérade eller med spårfräsning. Style, formpressade spegeldörrar i fyra grundmodeller. Purity, vitfolierade spegeldörrar med raka speglar. Och Tradition, traditionella spegeldörrar i furu.

I ADVANCE-LINE finns också fyra olika modellserier: Stable, massiva bostadsinnerdörrar som finns i målat och fanérat utförande, och med spårfräsning. Craft, traditionella, massiva spegeldörrar. Compact, formpressade spegeldörrar i mer massivt utförande. Och Unique, moderna spegeldörrar med raka speglar som går att få målade eller fanérade.

Glasöppningar

Samtliga bostadsinnerdörrar går att få med glasöppningar. Det är dock väldigt varierande beroende på dörrmodell vilka typer av glasöppningar som är möjliga att tillverka. Information om detta hittar man lättast i de första kapitlen i Mått & Fakta.

Compact glas
Ytbehandling

Alla våra innerdörrar har standardkulör NCS S 0502-Y. Utöver det kan man få dörrarna målade i valfri NCS- eller RAL-kulör. Till bostadsinnerdörrarna har vi även två så kallade baskulörer som har ett lite lägre pris än vid val av andra kulörer: NCS S 0500-N och RAL 9010. Det finns också ett antal olika fanér, men precis som med glasöppningarna skiljer det något vilka som finns tillgängliga beroende på modell.

Ljudreduktion

Om man vill ha ökad ljudreduktion i en bostadsinnerdörr finns det ganska enkla knep att ta till. Våra massiva bostadsinnerdörrar, framförallt Stable, men också Unique och Craft ger, tillsammans med tätningslist i karm och tröskelplatta och släplist, en mycket bra ljudreduktion. Vi lämnar i nuläget inga exakta siffror då vi bara har gjort interna tester på detta, men mellan 25 och 30 decibel kan man uppnå om dörren är rätt monterad.

Säkerhetsytterdörrar

Ytterdörr RC3

Säkerhetsytterdörrar ger en ökad känsla av trygghet och skydd mot inbrott för den som bor i villa eller radhus. Det finns ett stort antal modeller att välja mellan, klassade i RC3 enligt EN 1627.

Inbrottsskydd

Inbrottsklassning av dörrar regleras i standarden EN 1627. Där använder man betäckningen RC – Resitance Class – för att ange nivån på inbrottsskyddet. Med invändiga trädörrar erbjuder vi RC1-RC3, där vi kallar RC1 och RC2 för tamburdörrar och RC3 för säkerhetsdörr. När det gäller utvändiga dörrar däremot har vi valt att endast använda oss av klassningen RC3. Vi kallar dem således för säkerhetsytterdörrar.

En RC3-klassad dörr ska stå emot inbrottsförsök i minst 20 minuter varav 5 minuters aktiv bearbetning på dörren med en uppsättning verktyg som skruvmejsel, rörtång, kilar och sticksåg men därutöver även en kofot och flera kraftiga skruvmejslar.

Konstruktion

I förhållande till våra vanliga ytterdörrar är de RC3-klassade förstärkta på ett antal olika sätt. De har i grunden en liknande konstruktion som andra ytterdörrar. Ett ramträ, en massiv stomskiva och ytskivor som ytbehandlas, och en träkarm. I en säkerhetsytterdörr ser dock ramträet och stomskivan lite annorlunda ut. Uppbyggnaden gör dörren mycket svår att bryta upp med en kofot, och att hugga sig igenom dörrbladet är i det närmaste omöjligt.

Karmen är förstärkt med stålplåtar på sidostyckenas baksidor vari gångjärn och slutbleck är fästa. Vid glasade dörrar används ett mycket motståndskraftigt glas med en infästningsmetod som förhindrar att glaskasetten kan brytas ut.

Slutligen är dörren försedd med ett 3-punktslås som tillsammans med förstärkningsbehör och dubbel rundcylinder gör det till en så kallad godkänd låsenhet. På grund av att låset måste förses med cylinder på båda sidor har dörren även ett vred på insidan som kan avaktiveras med hjälp av en liten tapp på dörrbladskanten. Detta är godkänt för en godkänd låsenhet.

Modeller

RC3-klassning finns som tillval till ett stort antal av våra ytterdörrsmodeller i serien ADVANCE-LINE. Där finns en mängd olika designs och ett stort antal glasöppningar ändå upp till vår allra största glasöppning. Vilka modeller som kan fås RC3-klassade kan man se på de tre modelluppslagen i Mått & Fakta med början här. I tabellen längst ner på den högra sidan på varje uppslag.

Ytbehandling

De RC3-klassade ytterdörrarna har samma standard- och baskulörer som våra vanliga ytterdörrar. Det som skiljer är att RC3-klassning inte går att få till ekdörrar. Se vårt kulörprogram till ytterdörrar här.