Month: February 2018

Branddörrar i trä

brand

Branddörrar förekommer främst i offentliga miljöer, och det finns då fyra olika brandklassningar att få med trädörrar. I vissa fall kan det också krävs en brandklassad dörr i en bostad, till exempel mellan hus och garage.

Massivdörrar

Den vanligaste typen av branddörr i trä är en massivdörr. (Hit räknas även tambur- och säkerhetsdörrar.) Massivdörrar används framförallt i offentliga miljöer där slitaget är större än i till exempel bostäder. De är slittåliga, har kraftiga gångjärn och låskistor, och alternativen när det gäller ytbehandling, beslagning, storlek och karmar, är många.

Massiva branddörrar finns i klasserna E30, E60, EI30 och EI60. “E” står för integritet, och avser dörrens förmåga att hindra brand från att sprida sig från ena sidan av dörren till den andra. 30 och 60 anger i hur många minuter dörren klarar detta som minst. “I” står för isolering och avser dörrens förmåga att vid brand behålla temperaturen på den oexponerade sidan under en viss nivå. Skillnaden på en dörr i klass E30 och EI30 är således hur mycket värme dörren släpper igenom till den sida där det inte brinner.

Brandklassade massivdörrar går bra att få med glasöppning, både 30- och 60-minuters branddörrar. Samtliga går att få i upp till det vi kallar för helglasat utförande, alltså med glasöppning G01. Man ska dock vara medveten om att brandglas, särskilt vid EI60, är väldigt tunga. Väljer man glasöppning G01 till en EI60-dörr är det viktigt att vara mycket noga vid montaget och ha dubbla rader infästning för att säkerställa att karman klarar att hålla det tunga dörrbladet.

Vill man kombinera brandklassning med ljudklassning är det lite andra förutsättningar som gäller för glasning. 60-minutersdörrar kan inte glasas när man kombinerar dem med ljudklassning. Det går däremot med 30-minutersdörrar. Dock är inte alla glasöppningar möjliga att få, och det är lite olika regler som gäller beroende på vilken ljudklass det handlar om. Information om glasöppningar i massivdörrar finns här. Är man osäker på vilken glasöppning man kan välja, eller har andra frågor om branddörrar går det alltid bra att kontakta vår arkitektsupport. (Kontaktuppgifter här till höger.)

Brandgastäthet

Brandklassade dörrar kan även ha krav på brandgastäthet. Detta finns i två klasser. Sa – som brukar benämnas som kallrök – är den lägre klassen, och Sm/S200 – varmrök – är den högre klassen. Båda dessa går att få till brandklassade invändiga trädörrar.

Ytterdörrar

Även ytterdörrar går att få brandklassade. Här är det endast klass EI30 som erbjuds. Samtliga täta ytterdörrar (utan glasöppning) och ett stort antal av de glasade modellerna finns med brandklass EI30 som tillval. Vilka modeller som går att få brandklassade kan man se i tabellen längst ner till höger på respektive modelluppslag i Mått & Fakta här.

Bostadsinnerdörrar

Vi har även några modeller bostadsinnerdörrar klassade i EI30. Det är två modeller i serien Craft (spegeldörrar) som finns i EI30 (även i kombination med ljudklass R’w 30 eller 35dB), och så finns det en slät bostadsinnerdörr i EI30. Craftdörrarna håller klass E enligt SS81 73 03, samma som våra massivdörrar, och tål att användas i offentlig miljö. De har till exempel de kraftigare gångjärnen. Den släta EI30-dörren däremot håller klass C, som bostadsinnerdörrarna, och passar därför endast i bostäder, eller miljöer med lite slitage.

Mått på dörrar

Vid byggande är rätt mått alltid viktigt, och dörrar är inget undantag. Här jobbar vi med det som kallas modulmått, men det är för det allra mesta även möjligt att få specialmått.

Modulmått

I dörrbranschen talas det om modulmått. Dessa mått anger hålet i väggen där karmen skall monteras. Är hålet exempelvis 900 mm x 2100 mm (bredd x höjd) så är modulmåttet 9×21. För att det skall finnas utrymme att justera karmen, tillverkas samtliga våra dörrar och karmar med justermån. Det betyder att karmens yttermått är något mindre än det exakta modulmåttet. Till de flesta av våra dörrtyper räcker det med ett hålmått på till exempel 900 x 2100 mm till modulmått 9x 21, men vanligt är att man väljer att göra hålet 910 x 2110 mm.

Karmdjup

Det finns lite olika sätt att tänka när det gäller karmdjup. Vanligtvis när det inte är alltför tjocka väggar, upp till runt 145 mm brukar man ofta välja karmdjup som följer väggtjockleken. Upp till 200 mm finns möjligheten till fulldjup karm (170 mm vid fanérad karm), men över det måste karmen salas på för att hela dörrhålet ska täckas. Man sätter alltså någon form av smygpanel eller smyglist utöver karmen för att hela väggtjockleken ska täckas. Detta kan man självklart även göra vid mindre väggtjocklekar. Till exempel om det är många olika väggtjocklekar men man vill slippa hålla reda på de olika karmdjupen på bygget. Då kan man föreskriva exempelvis 93 mm karm till samtliga dörrar, och så sätter man smygpanel i de fall där väggen är tjockare.

När man föreskriver karmdjup kan man med fördel skriva en föreskrift om att karmdjupen ska följa väggtjocklekarna och så anger man bara väggtjocklek. Då slipper man själv sitta och matcha ihop sina väggtjocklekar med våra karmdjup.

Vilka standardkarmdjup vi kan erbjuda kan ses i vår tekniska katalog Mått & Fakta på respektive karmsida.

Specialmått

De allra flesta av våra dörrar går att få i specialmått. Det finns inget generellt att säga om detta, utan det man får göra är titta i Mått & Fakta. Under mått-tabellerna längst ner på de olika produktsidorna ser man max- och min-mått. Dem kan man ha som utgångspunkt. Massivdörrssortimentet är vårt mest flexibla sortiment. Att föreskriva specialmått där är aldrig några problem så länge man håller sig inom max- och min-måtten. När det gäller ytterdörrar och bostadsinnerdörrar rekommenderar jag att man hör av sig till oss innan man föreskriver mått som inte är jämna modulmått. 

Ny serie tillbehör till innerdörrar

”Gud finns i detaljerna” sa arkitekten Mies van der Rohe. När det gäller dörrar kan detaljerna vara lätta att glömma bort. Men trycke/handtag, nyckelskylt, toalettvred eller skjutdörrsbeslag är viktiga detaljer som kan lyfta dörren ytterligare.

Vi lanserade nyligen ett nytt koncept med tillbehör för bostadsinnerdörrar, både slagdörrar och skjutdörrar. Det innefattar trycken/handtag, nyckelskyltar, blindskyltar, skålhandtag, draghandtag och dragringar. Samtliga behör finns i fyra olika ytbehandlingar: rostfritt, silver, guld och brons.

tillbehör
Slagdörrar

Trycken/handtag finns i fyra modeller som kan kombineras med runda eller kvadratiska nyckel- eller blindskyltar.

tillbehör
Skjutdörrar

Till skjutdörrar har vi nya skålhandtag och dragringar i alla fyra ytbehandlingar. Skålhandtagen finns som runda, ovala och rektangulära med en oval skål.

skålhandtag och dragring

En särskilt bra nyhet är vårt nya infällda toalettvred för skjutdörrar. Sätter man ett vanligt toalettvred på en skjutdörr går dörren inte att skjuta in hela vägen in i väggen eftersom vredet inte får plats. Det innebär en minskning av det fria öppningsmåttet med ca 8 cm. Med ett infällt toalettvred däremot kan dörren skjutas in hela vägen, och problemet är löst.

toalettvred

Eftersom det då sitter ett lås där dragringen vanligtvis sitter finns det en så kallad fingerkopp som fälls in i dörrbladskanten. Där i sticker man in fingret och drar för att stänga dörren när den står i helt uppställt läge. Detta tillsammans med det infällda toalettvredet gör skjutdörrar till ett mycket bättre alternativ för badrumsdörrar än det tidigare har varit.

Fingerkopp

Slutligen har vi också en modell av draghandtag för skjutdörrar, också den i samtliga ytbehandlingar. En skjutdörr med draghandtag kan dock aldrig ställas i helt öppet läge, och man förlorar därför alltid ca 8-10 cm på det fria öppningsmåttet med ett sådant. Något som är viktigt att tänka på när man föreskriver skjutdörrar med draghandtag så att man ritar in en tillräckligt stor dörr.