Month: January 2018

Bostadsinnerdörrar

Bostadsinnerdörrar är dörrar med lätt beslagning som är anpassade för bostäder. De finns i en mängd olika modeller med eller utan glasöppning, i alla tänkbara kulörer och med fanér i ett antal träslag.

Bostadsinnerdörrar skiljer sig från dörrar avsedda för offentlig miljö på så vis att de har en lättare beslagning. Alltså mindre gångjärn och en enklare låskista. Vi har både dörrar med massiv kärna och lätta modeller som innehåller en lätt, bikupeliknande fyllning. Alla bostadsinnerdörrar går att få som både slagdörrar och skjutdörrar.

Stable skjutdörr
Modeller

När det gäller bostadsinnerdörrar har vi ett brett utbud. Precis som med ytterdörrarna har vi valt att dela upp vårt sortiment i clever-line och ADVANCE-LINE. Clever-line är den serie där våra lätta innerdörrar återfinns. I ADVANCE-LINE hittar man våra massiva bostadsinnerdörrar.

I clever-line finns fyra olika modellserier: Easy, släta målade innerdörrar som också går att få fanérade eller med spårfräsning. Style, formpressade spegeldörrar i fyra grundmodeller. Purity, vitfolierade spegeldörrar med raka speglar. Och Tradition, traditionella spegeldörrar i furu.

I ADVANCE-LINE finns också fyra olika modellserier: Stable, massiva bostadsinnerdörrar som finns i målat och fanérat utförande, och med spårfräsning. Craft, traditionella, massiva spegeldörrar. Compact, formpressade spegeldörrar i mer massivt utförande. Och Unique, moderna spegeldörrar med raka speglar som går att få målade eller fanérade.

Glasöppningar

Samtliga bostadsinnerdörrar går att få med glasöppningar. Det är dock väldigt varierande beroende på dörrmodell vilka typer av glasöppningar som är möjliga att tillverka. Information om detta hittar man lättast i de första kapitlen i Mått & Fakta.

Compact glas
Ytbehandling

Alla våra innerdörrar har standardkulör NCS S 0502-Y. Utöver det kan man få dörrarna målade i valfri NCS- eller RAL-kulör. Till bostadsinnerdörrarna har vi även två så kallade baskulörer som har ett lite lägre pris än vid val av andra kulörer: NCS S 0500-N och RAL 9010. Det finns också ett antal olika fanér, men precis som med glasöppningarna skiljer det något vilka som finns tillgängliga beroende på modell.

Ljudreduktion

Om man vill ha ökad ljudreduktion i en bostadsinnerdörr finns det ganska enkla knep att ta till. Våra massiva bostadsinnerdörrar, framförallt Stable, men också Unique och Craft ger, tillsammans med tätningslist i karm och tröskelplatta och släplist, en mycket bra ljudreduktion. Vi lämnar i nuläget inga exakta siffror då vi bara har gjort interna tester på detta, men mellan 25 och 30 decibel kan man uppnå om dörren är rätt monterad.

Säkerhetsytterdörrar

Ytterdörr RC3

Säkerhetsytterdörrar ger en ökad känsla av trygghet och skydd mot inbrott för den som bor i villa eller radhus. Det finns ett stort antal modeller att välja mellan, klassade i RC3 enligt EN 1627.

Inbrottsskydd

Inbrottsklassning av dörrar regleras i standarden EN 1627. Där använder man betäckningen RC – Resitance Class – för att ange nivån på inbrottsskyddet. Med invändiga trädörrar erbjuder vi RC1-RC3, där vi kallar RC1 och RC2 för tamburdörrar och RC3 för säkerhetsdörr. När det gäller utvändiga dörrar däremot har vi valt att endast använda oss av klassningen RC3. Vi kallar dem således för säkerhetsytterdörrar.

En RC3-klassad dörr ska stå emot inbrottsförsök i minst 20 minuter varav 5 minuters aktiv bearbetning på dörren med en uppsättning verktyg som skruvmejsel, rörtång, kilar och sticksåg men därutöver även en kofot och flera kraftiga skruvmejslar.

Konstruktion

I förhållande till våra vanliga ytterdörrar är de RC3-klassade förstärkta på ett antal olika sätt. De har i grunden en liknande konstruktion som andra ytterdörrar. Ett ramträ, en massiv stomskiva och ytskivor som ytbehandlas, och en träkarm. I en säkerhetsytterdörr ser dock ramträet och stomskivan lite annorlunda ut. Uppbyggnaden gör dörren mycket svår att bryta upp med en kofot, och att hugga sig igenom dörrbladet är i det närmaste omöjligt.

Karmen är förstärkt med stålplåtar på sidostyckenas baksidor vari gångjärn och slutbleck är fästa. Vid glasade dörrar används ett mycket motståndskraftigt glas med en infästningsmetod som förhindrar att glaskasetten kan brytas ut.

Slutligen är dörren försedd med ett 3-punktslås som tillsammans med förstärkningsbehör och dubbel rundcylinder gör det till en så kallad godkänd låsenhet. På grund av att låset måste förses med cylinder på båda sidor har dörren även ett vred på insidan som kan avaktiveras med hjälp av en liten tapp på dörrbladskanten. Detta är godkänt för en godkänd låsenhet.

Modeller

RC3-klassning finns som tillval till ett stort antal av våra ytterdörrsmodeller i serien ADVANCE-LINE. Där finns en mängd olika designs och ett stort antal glasöppningar ändå upp till vår allra största glasöppning. Vilka modeller som kan fås RC3-klassade kan man se på de tre modelluppslagen i Mått & Fakta med början här. I tabellen längst ner på den högra sidan på varje uppslag.

Ytbehandling

De RC3-klassade ytterdörrarna har samma standard- och baskulörer som våra vanliga ytterdörrar. Det som skiljer är att RC3-klassning inte går att få till ekdörrar. Se vårt kulörprogram till ytterdörrar här.

Brandklassade glaspartier

Brandklassade glaspartier i trä är en produkt som ger möjlighet till ljusinsläpp även i brandcellsgränser. Det är partier med relativt kraftiga profiler, något som är nödvändigt för att klara de höga kraven.

Konstruktion

Alla våra brandklassade träglaspartier har samma typ av konstruktion. De består av en slät karmprofil vari man monterar glaset med hjälp av skruvade glaslister på varje sida. Just de skruvade, lite kraftigare glaslisterna är det som skiljer brandklassade partier från de som är ljud- eller oklassade.

Konstruktion brandglaspartier Swedoor
Glas

Vi har tre olika brandglas som vi använder till brandklassade glaspartier. De har det gemensamt att de består av två stycken härdade säkerhetsglas med en mellanliggande UV-beständig vattenbaserad gel som i en brandsituation skummar upp. Till E30 och E60 använder vi glaset Contraflam Door Lite där gelen vid brand bildar ett opakt och delvis isolerande skikt i 30 eller 60 minuter. Till EI30 och EI60 som också kräver värmeisolering använder vi ett 16 mm respektive 24 mm Contraflam-glas. Där bildar gelen vid brand en ogenomskinlig, värmeisolerande sköld i 30 eller 60 minuter.

 

Mått

Brandklassade partier är relativt begränsade när det gäller maxmått. De går inte att få bredare än 10M. Vid E30 och EI30 kan vi dock montera ihop två stycken 10M breda partier till ett stort. Fördelen med det är att det blir en karmdel mindre mellan glasen.

Viktigt att veta om brandklassade glaspartier är att de enligt våra typgodkännanden måste delas av med en bärande väggkonstruktion av något slag vid höjder över 2380 mm. Vanligtvis nöjer man sig med en regel mellan partierna, men det är viktigt att det görs för att brandskyddet ska kunna garanteras.

Ljudvärden

Brandglas är så pass tjocka att de ger relativt god ljudisolering. 11 mm Contraflam Door Lite har en ljudreduktion på Rw 37dB, 16 mm Contraflam Rw38dB och 24 mm Contraflam har ett ljudvärde på hela Rw 41dB. (Rw betyder att det är ett labbvärde. Alltså glasets exakta ljudvärde uppmätt i labbtest.)

Ytbehandling

Glaspartier går att få målade eller fanérade, men inte med laminat. Vi har precis som till alla våra produkter standardkulören NCS S 0502-Y, men det är möjligt att välja i princip vilken NCS S- eller RAL-kulör som helst. Våra standardfanér till glaspartier är samma som till vårt massivdörrssortiment: ask, bok, svarvad björk, knivskuren björk, ek, furu, gabon, koto, körsbär, lönn och mahogny. Utöver dessa kan vi ofta erbjuda även andra fanér. Det är dock en god idé att kontakta oss innan man föreskriver det för att se om det är möjligt och även få en ungefärlig prisbild. Det är också möjligt att få laserat fanér i olika kulörer och mattlack. 

Mer information om brandklassade partier såsom till exempel max-mått finns i vår tekniska katalog Mått & Fakta, här och på följande sidor.

Moderna spegeldörrar – Unique

Dörrserien Unique som hör till vårt segment ADVANCE-LINE är en serie moderna spegeldörrar för bostäder. 

Innerdörren är på många sätt en bortglömd yta i våra bostäder. Den släta vita innerdörren säljer mer än någonsin, och ganska få bostadsannonser visar idag något annat än Sveriges vanligaste innerdörr – den lätta, släta dörren.

Men det finns ju så mycket mer att göra med dörrarna i en bostad. Bara ett litet steg bort från det vita kan ge stor effekt. En ljus grå kulör till exempel tar inte alltför stor plats, men tillåter ändå dörren att bli mer än bara något som ska passeras på väg till bostadens faktiska design.

Något annat man kan göra för att låta dörren ta lite mer plats är att välja en annan modell än  en slät dörr. För ett modernt och designat intryck har vi den dörrserie som vi har valt att kalla Unique.

Valmöjligheter

Det är en serie spegeldörrar med raka speglar som finns i ett mycket stort antal olika modeller. Unique finns med en, två, tre eller fyra speglar. Dessa speglar kan man välja att använda på olika sätt. Antingen låter man dem vara täta i samma kulör/träslag som ramen, eller så kan man låta dem kontrastera mot ramen genom att måla dem i en kulör medan ramen är fanérad. Självklart kan man också göra tvärtom med fanér i speglarna istället.

Det finns också mindre glasöppningar med aluminiumglaslist som man kan ha i speglarna. Och så kan man förstås också låta hela speglarna vara glasade. Både blackboard, whiteboard och spegelglas finns också som tillval till dörrar med en eller två speglar.

Unique

Unique glasas lite annorlunda än andra dörrar då glaset monteras in direkt i ramen. Glasade Unique-dörrar får på så vis inga glaslister, vilket ger dem ett stilrent uttryck.

Unique glasning

Dörrarna finns som enkel- och pardörrar både i slagdörrs- och skjutdörrsutförande. De kan fås målade i valfri kulör och fanérade i ek, vitpigmenterad ek, svartmålad ek eller valnöt.

Unique 04L par
Ljudreduktion

Eftersom Unique är en massiv bostadsinnerdörr ger den god ljudreduktion. I kombination med vår +Karm som är utrustad med tätningslist, och en tät tröskellösning, får man en ljudreduktion på ca 25-27dB. (Med tät tröskellösning menas antingen en 22 mm falsad hårdträtröskel eller en fasad tröskelplatta med släplist.)

Mer information

Mer information om Unique finns i vår tekniska katalog Mått & Fakta här, och på följande uppslag.

Unique scenery