FrameFast – enkelt och stabilt karmmontage

Att en dörr monteras korrekt är alltid viktigt, men särskilt viktigt är det när det gäller ljuddörrar och tyngre dörrar överlag. För typgodkända dörrar ingår monteringsanvisningarna i typgodkännandet, och en dörr som inte monteras korrekt kan man inte garantera uppfyller de krav som ställs. Särskilt ljuddörrar är extra känsliga för detta då minsta springa släpper igenom ljud. Tyngre dörrar, såsom till exempel glasade branddörrar är också extra viktigt att man monterar noggrant eftersom de riskerar att “hänga ner sig” annars och bli skeva med tiden.

Swedoor har därför tagit fram en egen karmhylsa för att underlätta montering av dörrar. Hylsan går att använda till samtliga dörrtyper, men levereras alltid med som standard till våra ytterdörrar i serien Advance-Line.

Hur FrameFast fungerar kan man se här: