NYHET – Anti-barrikaddörren

Epa door (34)

I slutet av augusti i år lanserade vi en för oss helt ny dörrtyp, anti-barrikaddörren. Det är en dörr framtagen främst med psykiatrisk vårdverksamhet och största möjliga patientsäkerhet i åtanke. 

Det unika med anti-barrikaddörren är att den består av två dörrblad som öppnas åt olika håll. Ofta vill man på en psykiatrisk vårdavdelning inte att dörrar in till vårdrum ska öppnas utåt i korridoren och därmed hindra personalen från att kunna ha översikt över avdelningen. Det löser man enkelt genom att använda inåtgående dörrar istället, dock med risk för att ett annat problem uppstår. Med inåtgående dörrar är det möjligt att barrikadera dörren från insidan med hjälp av till exempel en säng, alternativt kan det vara svårt att komma in till en medvetslös patient som ligger precis innanför dörren. För att eliminera detta problem kan man då använda anti-barrikaddörren. 

Vid vardagligt bruk fungerar dörren precis som en vanlig slagdörr, och öppnas, stäng och låses precis som vanligt. Inuti det primära dörrbladet sitter dock ett sekundärt dörrblad som vid behov kan låsas upp och öppnas utåt för snabb åtkomst till det aktuella rummet. Ett funktionsschema kan ses här.

Mer teknisk information finns som alltid i Mått & Fakta.