CE-märkning

Sanda Ängar Upplands Väsby fasader 12

Det pågår ett arbete på EU-nivå med att ta fram nya standarder för CE-märkning vilket är tänkt att ge harmoniserade bedömningar av byggvaror inom EU. Tanken är att export av produkter mellan EU-länder ska underlättas när man testar enligt samma standarder.

Sedan tidigare finns en standard för CE-märkning av ytterdörrar vilken alla våra ytterdörrar är testade efter. CE-märkningen ersätter tidigare typgodkännanden, varför vi sedan en tid tillbaka anger ljudvärdet på våra ljudklassade ytterdörrar i Rw-värde, inte R’w-värde som vi gör med våra typgodkända invändiga ljuddörrar. (Rw-värdet är det exakta ljudvärde man har uppnått i laboratorietester medan R’w-värdet alltid är minst 3dB lägre än det uppmätta labbvärdet för att kompensera för ett eventuellt tapp när dörren monteras.) De ytterdörrar som tidigare hade ljudvärde R’w 40dB anges alltså numera som Rw 43dB.

Näst på tur står nu CE-märkning för branddörrar. Det är ett projekt som har pågått under lång tid och ett flertal gånger blivit framflyttat. Det senaste beskedet som kom idag ska det bli möjligt att CE-märka branddörrar från och med 1 september 2016. Det kommer sedan vara en övergångsperiod på tre år, och från och med 1 september 2019 blir det alltså obligatoriskt med CE-märkning för branddörrar i hela EU.

Jag kommer hålla er uppdaterade om hur arbetet fortskrider, när vi går över till CE-märkning på våra brandklassade dörrar och vad det kommer innebära i praktiken.