FSC Sverige i blåsväder

trees and deer

FSC (Forest Stewardship Council) bildades 1993 i Canada av en grupp bestående av representanter från olika företag, miljö-, människorättsorganisationer. Syftet med organisationen är att främja ett hållbart skogsbruk utifrån aspekterna miljö, socialt ansvarstagande och ekonomisk lönsamhet. Man vill ta ett helhetsgrepp om skogsbruket för att skapa hållbarhet för kommande generationer. Det är en global organisation med ett antal regionala och nationella samarbetspartners som vanligtvis är fristående men har krav på sig att arbeta utifrån FSC Internationals ramar och regler.

I tidningen Arkitekten tidigare i år debatterades FSC-märkning och dess nytta och trovärdighet, med fokus på svensk skogsindustri och svenska trävaror. Utgångspunkten hos kritikerna var att FSC Sverige har nominerats till det så kallade Greenwashpriset som delas ut av miljöorganisationen Jordens Vänner. Det är ett pris som ges till organisationer som man inte anser lever upp till det de säger sig stå för. I en debattartikel i juni skriver man att FSC som global organisation är bra och har gjort mycket positivt för skogsbruket världen över. Kritiken riktar man direkt mot FSC Sverige som man menar inte lever upp till de krav som FSC globalt ställer. Man är hård i sin kritik och säger att arkitekter bör sluta se FSC som en miljömärkning i Sverige för att inte svensk design och arkitektur ska få en greenwashstämpel. FSC Sverige väljer att svara på kritiken i september månads utgåva av Arkitekten. Där motsätter man sig den kritik som framförs och förklarar hur man i Sverige arbetar för att främja ett hållbart skogsbruk. Jag ska inte närmre referera inläggen, utan det är bättre att läsa dem själv för att skaffa sig en rättvis bild av det hela. Intressant läsning är också Jordens Vänners motivering till varför man nominerar FSC Sverige, och ett pressutskick som FSC Sverige gjorde som svar på nomineringen. (Se länkar längst ner i inlägget.)

Swedoor är både FSC- och PEFC-certifierat, och vi har som mål att på sikt endast använda certifierat virke i alla våra dörrar. Ett mål som vi är på god väg att nå. Därför är förstås debatten om FSC Sverige något som intresserar oss, även om det är så att det mesta av den träråvara vi köper in kommer från andra länder än Sverige. Att veta vem som har rätt i den här debatten är svårt. Troligtvis är det så att båda sidor har sina poänger. Det FSC själva lägger stor vikt vid är det faktum att deras arbete ger resultat även om de fortfarande har en bit kvar till målet, och på något vis är det svårt att begära mer än att de ska fortsätta sträva mot ett hållbart svenskt skogsbruk. En så stor förändring går sällan att genomföra över en natt. Att kritisera delar av deras arbetssättet kan dock säkerligen vara berättigat, och det man kan hoppas på är att FSC Sverige tar tillfället i akt att ägna sig åt lite självrannsakan. För självklart finns det alltid saker man skulle kunna göra bättre. Det man kan konstatera är ändå att både FSC Sverige och Jordens Vänner har samma mål och önskan om ett hållbart skogsbruk, och där någonstans borde man kunna mötas och arbeta tillsammans istället, men att Jordens Vänner har valt att gå ur FSC Sverige försvårar förstås det samarbetet.

Det jag inte håller med om i den inledande debattartikeln i Arkitekten är utgångspunkten att det skulle vara bättre att bojkotta FSC-märkningen. Oavsett om man tycker att de jobbar för långsamt eller har synpunkter på delar av deras verksamhet så måste det ju fortfarande vara bättre med trä som är certifierat och där man därför vet att hänsyn har tagits till hållbarhetsaspekten. Kanske har FSC Sverige en bit kvar att gå innan certifieringen blir allt det man kan önska av den, men att vara på god väg ser jag ändå som bättre än att inte försöka alls. För oss är det av största intresse att få veta vad byggbranschen har för syn på frågan om hållbart skogsbruk och certifierat virke, och för mig som arkitektrådgivare är det självklart framförallt intressant att få veta vad föreskrivande led har för inställning till det. När jag är ute och besöker olika arkitektkontor är det fortfarande så att en majoritet inte har hört talas om FSC-märkning. Hur upplever ni det? Är hållbarhets- och miljöaspekten sällan en faktor när ni får ett uppdrag? Hur insatta är beställarna? Kan ni se en ökning av mängden miljöcertifierade byggnader?

Länkar:

Tidningen Arkitekten, juni 2015 “Meningslös miljömärkning ger besk eftersmak”

Nominering till Greenwashpriset, Jorden Vänner.

Pressmeddelande från FSC efter nominering till Greenwashpriset.

FSC’s svar på debattartikeln i Arkitekten finns tyvärr inte att läsa på webben, men innehåller till stora delar samma argument som i pressmeddelandet.