Byggvarubedömningen och Sunda Hus

De mest använda bedömningssystemen i Sverige idag är Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Båda gör bedömningar av enskilda byggvaror och inte hela byggnader som till exempel BREEAM och Miljöbyggnad gör. 

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening där medlemmarna består av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar. Tanken med Byggvarubedömningen är att skapa en standard för miljöbedömningar av byggvaror och tillhandahålla bedömningarna på ett lättillgängligt sätt. Målet är att främja byggande med enbart miljöbedömda produkter. Swedoors samtliga produkter finns bedömda hos Byggvarubedömningen och bedömningarna kan laddas ner direkt från deras databas eller på vår hemsida här. Till grund för en byggvarubedömning ligger främst en byggvarudeklaration, men också andra intyg kan vara aktuella, till exempel intyg om ämnesinnehåll. En produkt kan få en av tre bedömningar: undviks, accepteras eller rekommenderas.

Sunda Hus är ett privatägt företag vars “Sunda Hus Miljödata” är ett system för hälso- och miljöbedömningar av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. Bedömningen baseras på leverantörens dokumentation av produkten (bland annat byggvarudeklarationen) tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide, PRIO, samt databaserna N- och H-class. Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fyra klasser: D, C-, C+, B eller A, där A är bäst. Swedoors alla standarddörrar på den svenska marknaden är bedömda av Sunda Hus. Bedömningarna kan hämtas i Sunda Hus databas.