Trösklar och tillgänglighet

Vid föreskrivande av dörrar i offentlig miljö finns det många parametrar att ta hänsyn till. Inte minst när det gäller val av tröskel i förhållande till tillgänglighet.

Att kraven på tillgänglighet har skärpts de senaste åren tycker jag är en mycket positiv utveckling. Det bör vara självklart att alla människor ska ha samma möjligheter att ta sig fram och delta i vårt samhälle. Det ställer dock högre krav på utformningen av framförallt våra offentliga miljöer, och då bland annat vilka trösklar som passar. Här nedan är ett kort videoklipp som förklarar lite hur man kan tänka när det gäller trösklar till våra massivdörrar för offentlig miljö, i förhållande till tillgänglighetsaspekten .

Fler inlägg om trösklar:

Trösklar till ljuddörrar

Brandklassning och trösklar

Invändiga dörrar utan tröskel