Category: Nyheter

NYHET – SUPERIOR collection

SUPERIOR collection är det senaste tillskottet till Swedoors produktkatalog. Det är en serie exklusiva bostadsinnerdörrar som tillverkas på klassiskt sätt av specialutbildade hantverkare. Trämaterialet till varje dörr sorteras ut för hand, och varje komponent förarbetas, handslipas och målas manuellt. Allt enligt klassisk hantverkstradition.

En viktig aspekt av SUPERIOR collection är att vi har valt att jobba utifrån ett helhetsperspektiv. Förutom dörr och karm finns det foder, gångjärn, trycken/handtag och nyckelskyltar som är speciellt framtagna för att skapa en komplett design.

SUPERIOR collection innehåller fem stycken dörrserier som är uppdelade efter olika tidsepoker.

Arv – Sekelskifte

SUPERIOR collection Arv

Sekel – Med rötter i 1700-talet

SUPERIOR collection Sekel

Tid – 1920 och 30-tal

SUPERIOR collection Tid

Format – Postmodernism

SUPERIOR collection Format

Plan – Modern minimalism

SUPERIOR collection Plan

Dörrarna i SUPERIOR collection är anpassade för bostäder där man lägger stor vikt vid material och design. Det är dörrar som är mycket mer än bara rumsavdelare, och som har möjlighet att tillföra något extra till en inredning. Läs mer här.

ECO – energieffektiva ytterdörrar av hållbart material

ECO ytterdörr

Som ett stort företag i byggbranschen har vi goda möjligheter att påverka när det gäller hållbarhet. En uppgift som vi tar på stort allvar. Som ett led i att skapa ett hållbart företag och hållbara produkter lanserade vi 1 april 2018 tillvalet ECO till våra ytterdörrar, sido- och överljus i segmentet ADVANCE-LINE.

EU 20-20-20

År 2009 lagstadgades ett EU-direktiv som kallas ”2020 climate & energy package”. Det handlar i korta drag om att EU vill minska medlemsländernas energiförbrukning med 20% till år 2020. I det här paketet ingår bland annat en lag som heter Energiprestandadirektivet. Den kräver att alla nya byggnader skall vara nära-nollenergibyggnader senast 31/12 2020. Exakt vad detta ska innebära i Sverige har Boverket tagit fram ett förslag för. Det är viktigt att detta genomförs utan allvarliga konsekvenser för byggandet i Sverige. De främsta riskerna varande en minskning av byggandet om kravet på nära-nollenergibyggnader visar sig bli alltför dyrt, och lägre kvalitet på grund av svårigheter att anpassa byggandet till de nya kraven.

En viktig del i att energieffektivisera är att bygga så täta hus som möjligt, och på så vis minimera energiförlusten. Man vill helt enkelt att så mycket som möjligt av den energi som tillförs för att värma upp byggnaden stannar där i. För att uppnå detta är ytterdörren och eventuella sido- och överljus några av de delar man bör titta närmre på.

ECO som tillval

ECO är ett tillval som är applicerbart på i princip samtliga ytterdörrsmodeller i ADVANCE-LINE. Vad gäller u-värden så ligger vi som lägst på 0,66 (täta dörrar), och den dörr som har mest glas – Caspian – har ett u-värde på 0,75.

Till skillnad från våra tidigare lågenergiytterdörrar, Arctic (utgått), så innehåller ECO mestadels organiskt material. Det är trädörrar som är återvinningsbara, och trämaterialet är FSC-märkt vilket innebär att det kommer från ett hållbart skogsbruk.

Dörrarna är lite tjockare än vanliga ytterdörrar, 77 mm, har tre gångjärn och en kvistfri karm med bättre ytfinish. Sido- och överljus med tillvalet ECO har också de en kvistfri karm, och en smalare profil vilket ger större glasyta. Alla sido- och överljus, och dörrar med glasöppning förses med högisolerande 3-glaskasetter.

Idag är det endast möjligt att välja till ECO till våra oklassade enkeldörrar, men nästa steg är att även kunna erbjuda detta tillval till klassade ytterdörrar och pardörrar.

Vi är stolta över att kunna presentera den här nyheten, och hoppas att den ska underlätta för ett hållbart byggande framöver.

Uppdatering av Mått & Fakta 1 april

Idag läggs en ny och uppdaterad version av Mått & Fakta upp på vår hemsida.

Vår tekniska katalog Mått & Fakta innehåller information om alla våra produkter. Det är en web-baserad, klickbar katalog där man bland annat hittar information om dörrtyper, mått, ytbehandlingar, karmar och trösklar. Sedan några år tillbaka trycker vi inte längre upp den, utan vi vill helst att man läser den på nätet. Dels för att spara på vår miljö, men också därför att vi uppdaterar den två gånger per år, och risken är då stor att många sitter med gamla versioner.

Uppdateringarna görs 1 april och 1 oktober varje år. Det är olika hur stora uppdateringar det är, men det som vanligtvis ingår är nya produkter och eventuella ändrade förutsättningar för befintliga produkter. Den här gången var det ganska få uppdateringar. Bland annat har vi lagt till den nya bostadsinnerdörren Charisma, och bytt ut detaljerna på våra icke svetsade stålkarmar då vi har gjort en mindre ändring i konstruktionen på dessa.

Jag vet att en del av er föredrar att skriva ut Mått & Fakta. Jag vill då uppmana att skriva ut en ny version två gånger om året så att ni håller er uppdaterade.

För den som inte är van vid att använda Mått & Fakta finns här ett blogginlägg om det.

Ståldörrar

2016 lanserade vi ett standardsortiment med ståldörrar. Tanken med dessa dörrar är att de ska möjliggöra för inköpare att köpa samtliga dörrar från oss i projekt som innehåller både trä- och ståldörrar, till exempel i flerbostadshus där man kanske vill ha ståldörrar i källare eller in till förråd.

Sortimentet består av 62 mm tjocka överfalsade ståldörrar för både utvändigt och invändigt bruk. Det är ståldörrar av god kvalitet som passar för användning i kommersiella och offentliga miljöer, till exempel sjukhus, hotell, teknikrum och källare. Ståldörrarna utgör ett helt eget sortiment hos oss, vilket bland annat innebär att de har en egen uppsättning stålkarmar. All information om ståldörrarna, inklusive vilka karmar som finns att välja mellan, finns i en separat Mått & Fakta som går att läsa här.

Dörrarna går att få i ett antal olika klassningar, samma gäller för både invändiga och utvändiga dörrar. Brandklassning erbjuds i EI230, EI260, EI290 och EI2120, med brandgastäthet klass Sa (kall rök) och Sm (varm rök), och i ljudklasserna Rw 33 och 40dB.

Ytbehandling

Våra ståldörrar är som standard pulverlackerade i kulör NCS S 0502-Y, men det finns också ett stort antal andra standardkulörer. Samtliga standardkulörer utom 0502-Y är RAL-kulörer. Till stålprodukter är RAL-kulörer oftast att föredra. Vill man föreskriva en annan kulör än någon av våra standardkulörer är det därför en god idé att titta på RAL-kulörer först och främst.

Utöver pulverlackerat utförande går ståldörrarna att få i galvaniserad stålplåt, grundlackade för byggplatsmålning, med PVC-folie och laminat, och i borstad eller polerad rostfri plåt.

Gångjärnen går att få antingen galvade eller målade.

Glasöppningar

Eftersom ståldörrarna utgör ett separat sortiment hos oss har de även en egen uppsättning glasöppningar. Det finns fem rektangulära och tre runda glasöppningar att välja mellan. De kan ses här.

Mer information finns i Mått & Fakta för ståldörrar, och som alltid är det bara att höra av sig om man har frågor. Kontaktuppgifter här till höger.

 

Silence – Loftgångsdörrar i trä med ljud-, brand- och inbrottsklass

Loftgångsdörrar i trä ger förutom ett varmt välkomnande stora möjligheter vad gäller design och låga U-värden.

Silence är ett tillval som går att få till en majoritet av våra ytterdörrsmodeller. Precis som namnet antyder handlar det om ljudklassade dörrar. Sedan några år tillbaka är ytterdörrar CE-märkta, vilket innebär att det gamla systemet med typgodkännanden inte längre är aktuellt. Ljudvärden anges därför som Rw-värden på ytterdörrar idag, inte R’w-värden som tidigare var fallet, och som fortfarande används vid ljudklassade invändiga dörrar.

Rw och R’w

Skillnaden på Rw och R’w är ganska enkel. Rw brukar kallas för labbvärde och R’w för fältvärde. Ett Rw-värde anger alltså det exakta ljudreduktionsvärde som har uppnåtts vid test i laboratorium, medan R’w-värdet alltid måste vara minst 3 dB lägre än labbvärdet för att kompensera för eventuellt tapp när dörren monteras. En dörr med R’w-värde 35 dB har således uppnått en ljudreduktion på minst 38 dB i laboratorietest.

Silence och Silence High

Konceptet Silence är uppdelat i två kategorier: Silence och Silence High. Silence har ljudvärden mellan 37 dB och 41 dB. Silence High har lite högre ljudvärden och ligger mellan 40 dB och 44 dB. Skillnaden på Silence och Silence High är att Silence High har en extra fals på karmen, och skillnaderna i ljudvärde inom de olika kategorierna beror på flera olika saker. Framförallt har det att göra med om dörren har en glasöppning eller inte, och storleken på en eventuell glasöppning. Sen varierar ljudvärdet lite beroende på om dörren har fler tillvalsegenskaper. De egenskaper som också är möjliga att välja till på Silence-dörrar är brandklass (EI30) och inbrottsklass (RC3).

Med Silence är det alltså möjligt att få klassade loftgångsdörrar i trä, vilket ger riktigt bra u-värden (som lägst 0,79), i ett stort antal olika modeller, med ljudklass, inbrottsklass och brandklass i kombination.

Mer information

I ytterdörrskapitlet i Mått & Fakta finns det en sida för varje egenskap som går att välja till våra ytterdörrar. Till Silence finns också tre tabeller som visar vilka tillval som kan kombineras till de olika modellerna, och vilka ljud- och u-värden man får vid olika kombinationer. De tabellerna finns här. Bilder på våra ytterdörrsmodeller finns här och på de två följande uppslagen. Observera att det är andra förutsättningar och u-värden som gäller när man väljer till inbrottsklass och/eller brandklass på ytterdörrar utan Silence. Den informationen finns på modelluppslagen.

BIM-objekt för Revit och ArchiCAD

Som en hjälp vid BIM-projektering har vi BIM-objekt för våra produkter De kan t.ex. användas för korrekt visualisering och hjälp vid föreskrivning av klassade produkter.

Sedan en tid tillbaka har vi haft alla våra dörrar som BIM-objekt för Revit. För någon månad sedan blev vi också färdiga med samma sak för ArchiCAD. För Revit finns det ett större antal objekt vilket beror på att vi inte kan få in lika mycket information i ett objekt där som vi kan i objekten för ArchiCAD. Detta gäller framförallt klassade produkter. Om man jobbar i Revit måste man därför välja objekt utifrån den klassning man behöver. I ArchiCAD får däremot många klassningar plats i samma objekt. Det innebär att samma objekt kan användas vid en rad olika klassningar.

Objekten finns att ladda ner via portalen bimobject.com. För att kunna ladda ner behövs en inloggning, med det är ingen kostnad förknippad med det. Utan det är främst för att man ska kunna föra statistik. 

 bim

NYHET – SmartClose

Smart close-miljoe ny II

1 april lanserar vi nyheten SmartClose. Pressutskicket nedan berättar lite mer om det.

Köksluckorna har gjort det i åratal, likaså toalettlocken. Med Swedoors nya SmartClose glider även dina innerdörrar igen mjukt och smidigt istället för att slå igen med full kraft.

Köksluckor med mjukstängningsfunktion tar vi i princip för givet numera och släpper vi moderna toalettlock behöver vi inte längre hoppa till av smällen, utan kan istället stå och se på när locket mjukt stänger sig själv. Lika självklart har det inte varit att våra innerdörrar ska stängas tyst och mjukt.

Nu lanserar Swedoor SmartClose – den nya lösningen som även ger innerdörrarna denna lyxiga känsla. SmartClose bygger på en ny teknik där diskret infällda beslag i karm och dörrblad gör att dörren glider igen automatiskt när man stänger. Funktionen träder i kraft först när det är meningen att dörren ska stängas, så självklart kan man låta dörren stå helt öppen precis som vanligt. 

Dörrar som är utrustade med SmartClose innebär en komplett dörrlösning med dörrstängare och magnetlås. När dörren är öppen är beslagen dolda och frigörs när dörren stängs. Magnetlåset ser sedan till att dörren hålls på plats. 

SmartClose som lanseras i april erbjuds som tillval till alla Swedoors innerdörrar i Advance-Line. Dessa innerdörrar kännetecknas av en hög kvalitet där design och många valmöjligheter står i fokus.

Smart close detalje_NY

NYHET – Charisma

Charisma environment image  

1 april lanserar vi tre nya mönstrade innerdörrar under namnet Charisma. De kommer sorteras in under det innerdörrssortiment som vi kallar ADVANCE-LINE, med massiva bostadinnerdörrar. Pressmeddelandet nedan gick ut igår.

 

Swedoors dörrnyhet Charisma har en 3D-struktur som pressas in i ytan och ger en känsla av djup och perspektiv. Välj mellan tre olika utföranden.

Efterfrågan på nya mönster, mer färg och spännande strukturer i inredningssammanhang är stor. Och dörren är inte längre något som bara separerar två rum från varandra. En väl vald dörr lyfter inredningen, likaväl som en sliten och tråkig dörr drar ner känslan.

Nyheten Charisma från Swedoor är en dörr som både ser ut och känns annorlunda jämfört med andra dörrar. Förklaringen till detta är 3D-mönstret som har pressats in i ytan och ger en helt annan struktur än vad man exempelvis får när man fräser spår i dörrar.

Charisma finns i tre olika utföranden: en stram grafisk yta, en lite mer organiskt böljande samt en dörr där ytan har fyllts med romber. Det går även att få Charisma med glas, antingen på övre halvan av dörren eller på hela dörren. 

När det kommer till kulörer är möjligheterna näst intill obegränsade, dörren går att få i nästan alla färger. Den finns även i olika storlekar och ett brett utbud av tillbehör som exempelvis dolda gångjärn och SmartClose som innebär mjuk stängning. 

Tack vare den hårda ytan är mönstret i dörren lätt att hålla rent. Det enda som behövs är en torr eller fuktig trasa att torka av den med. Charismadörren är också ett miljövänligt alternativ som är godkänd att användas i Svanen-märkta projekt.

Utsnitt Charisma D100

Utsnitt Charisma D300

Ny tröskel till clever-line ytterdörr

Namnlöst-2

Från och med slutet av januari i år levereras våra ytterdörrar i serien clever-line med en ny tröskel. Den nya tröskeln består av ett grått kompositmaterial vilket bland annat har en bättre isolerförmåga än trä, vilket den gamla tröskeln var gjord av. Information om clever-line ytterdörrar finns här.

Öppettider i jul

Året närmar sig sitt slut, och med det även lite julledighet för de flesta av oss. På Swedoor har vi stängt från och med onsdag 23/4 och öppnar igen måndag 4/1. Övriga dagar under jul och nyår är vår växel öppen som vanligt.

God Jul och Gott Nytt År!