Aktivt hållbarhetsarbete hos Kjellander + Sjöberg

K + S Workbook_bild1

Arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg har i samarbete med THIS IS Studio i London och Resource Vision tagit fram ett material, eller en processguide som de själva kallar det, som ska säkerställa att ett hållbarhetstänk genomsyrar samtliga processer inom företaget. Man vill med K + S Workbook, som boken heter, ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet och långsiktighet i både enskilda byggnadsprojekt och stadsbyggnad i stort. Tre nyckelord är resursmedvetenhet, kvalitet och effektivitet.

– Vi vill definiera vad hållbarhet är, så att det blir tydligt för alla inblandade aktörer. Detta är ett sätt för oss att ta ansvar, och hjälpa alla samarbetspartners att göra samma sak. Vi som arkitekter har ett ansvar för att skapa bättre processer. Den här boken är ett verktyg för det, säger Mi Inkinen, VD på Kjellander + Sjöberg.

Man menar att de certifieringssystem som finns ofta saknar verktyg för att vägleda utformningsprocessen och mäta till exempel arkitektonisk kvalitet. Därför har man valt att utarbeta sin egen processguide utifrån ett antal principer (resurser, natur, klimat, stadsstruktur, samhälle och livsstil) man har identifierat som viktiga för att ha ett grundläggande hållbarhetsperspektiv genom hela processen i samverkan med kunder och samarbetspartners.

K + S Workbook_bild2

Idag finns det en lång rad olika certifieringssystem och bedömningar för byggnader och byggvaror. Vi på Swedoor arbetar på bred front med att certifiera och få våra produkter bedömda i olika system utifrån de olika önskemål föreskrivare och kunder har. Det är ett omfattande arbete, men något som vi anser viktigt och därför lägger mycket resurser på. Som arkitekt vill vi att man lätt ska kunna föreskriva våra produkter i projekt med krav på hållbarhet, att man ska veta att den produkt man föreskriver lever upp till de krav som finns i projektet. 

Vi har under en längre tid sett hur efterfrågan på hållbara produkter ökar, och det finns inget som tyder på att det kommer mattas av. Tvärtom får man nog utgå ifrån att fler och fler kommer få upp ögonen för vikten av ett hållbart byggande och en hållbar stadsutveckling framöver. Att som Kjellander + Sjöberg arbeta aktivt med hållbarhet som grund tycker jag är oerhört positivt. Den typen av medvetet arbete tror jag kan påverka beställare och entreprenörer så att också de arbeta ännu mer med hållbarhet i fokus. 

K + S Workbook är ett inspirerande exempel på något som jag är övertygad om att många arkitektföretag idag arbetar med, och ännu fler kommer göra i framtiden. Vi vill gärna vara en del i detta viktiga arbete för en hållbar framtid, och göra vad vi kan för att bidra.