Month: April 2018

NYHET – SUPERIOR collection

SUPERIOR collection är det senaste tillskottet till Swedoors produktkatalog. Det är en serie exklusiva bostadsinnerdörrar som tillverkas på klassiskt sätt av specialutbildade hantverkare. Trämaterialet till varje dörr sorteras ut för hand, och varje komponent förarbetas, handslipas och målas manuellt. Allt enligt klassisk hantverkstradition.

En viktig aspekt av SUPERIOR collection är att vi har valt att jobba utifrån ett helhetsperspektiv. Förutom dörr och karm finns det foder, gångjärn, trycken/handtag och nyckelskyltar som är speciellt framtagna för att skapa en komplett design.

SUPERIOR collection innehåller fem stycken dörrserier som är uppdelade efter olika tidsepoker.

Arv – Sekelskifte

SUPERIOR collection Arv

Sekel – Med rötter i 1700-talet

SUPERIOR collection Sekel

Tid – 1920 och 30-tal

SUPERIOR collection Tid

Format – Postmodernism

SUPERIOR collection Format

Plan – Modern minimalism

SUPERIOR collection Plan

Dörrarna i SUPERIOR collection är anpassade för bostäder där man lägger stor vikt vid material och design. Det är dörrar som är mycket mer än bara rumsavdelare, och som har möjlighet att tillföra något extra till en inredning. Läs mer här.

ECO – energieffektiva ytterdörrar av hållbart material

ECO ytterdörr

Som ett stort företag i byggbranschen har vi goda möjligheter att påverka när det gäller hållbarhet. En uppgift som vi tar på stort allvar. Som ett led i att skapa ett hållbart företag och hållbara produkter lanserade vi 1 april 2018 tillvalet ECO till våra ytterdörrar, sido- och överljus i segmentet ADVANCE-LINE.

EU 20-20-20

År 2009 lagstadgades ett EU-direktiv som kallas ”2020 climate & energy package”. Det handlar i korta drag om att EU vill minska medlemsländernas energiförbrukning med 20% till år 2020. I det här paketet ingår bland annat en lag som heter Energiprestandadirektivet. Den kräver att alla nya byggnader skall vara nära-nollenergibyggnader senast 31/12 2020. Exakt vad detta ska innebära i Sverige har Boverket tagit fram ett förslag för. Det är viktigt att detta genomförs utan allvarliga konsekvenser för byggandet i Sverige. De främsta riskerna varande en minskning av byggandet om kravet på nära-nollenergibyggnader visar sig bli alltför dyrt, och lägre kvalitet på grund av svårigheter att anpassa byggandet till de nya kraven.

En viktig del i att energieffektivisera är att bygga så täta hus som möjligt, och på så vis minimera energiförlusten. Man vill helt enkelt att så mycket som möjligt av den energi som tillförs för att värma upp byggnaden stannar där i. För att uppnå detta är ytterdörren och eventuella sido- och överljus några av de delar man bör titta närmre på.

ECO som tillval

ECO är ett tillval som är applicerbart på i princip samtliga ytterdörrsmodeller i ADVANCE-LINE. Vad gäller u-värden så ligger vi som lägst på 0,66 (täta dörrar), och den dörr som har mest glas – Caspian – har ett u-värde på 0,75.

Till skillnad från våra tidigare lågenergiytterdörrar, Arctic (utgått), så innehåller ECO mestadels organiskt material. Det är trädörrar som är återvinningsbara, och trämaterialet är FSC-märkt vilket innebär att det kommer från ett hållbart skogsbruk.

Dörrarna är lite tjockare än vanliga ytterdörrar, 77 mm, har tre gångjärn och en kvistfri karm med bättre ytfinish. Sido- och överljus med tillvalet ECO har också de en kvistfri karm, och en smalare profil vilket ger större glasyta. Alla sido- och överljus, och dörrar med glasöppning förses med högisolerande 3-glaskasetter.

Idag är det endast möjligt att välja till ECO till våra oklassade enkeldörrar, men nästa steg är att även kunna erbjuda detta tillval till klassade ytterdörrar och pardörrar.

Vi är stolta över att kunna presentera den här nyheten, och hoppas att den ska underlätta för ett hållbart byggande framöver.