Month: March 2018

Ljudklassade dörrar med glasöppning

ljudklassad

Ljudklassade dörrar används i de flesta typer av offentliga miljöer, och många gånger sitter de så placerade att man vill förse dem med en glasöppning för ljusinsläpp och siktbarhet.

Rw och R’w

Ljudvärden anges på två olika sätt , Rw och R’w. Ett Rw-värde är det exakta ljudvärde som har uppmätts i laboratorietester, och ett R’w-värde är det värde som anges i dörrens typgodkännande. R’w-värdet är vanligtvis minst 3dB lägre än Rw-värdet. Anledningen till det är att man tar hänsyn till risken att man tappar någon dB i ljudreduktion när dörren monteras på plats. R’w-värdet kallas ibland för fältvärde, och Rw-värdet för labbvärde.

Dörrkonstruktioner

Massiva trädörrar består inte av ett massivt trästycke – som namnet kanske antyder – utan av en något mer avancerad konstruktion innanför två ytskivor som man sedan ytbehandlar.

När en massivdörr ska klassas anpassas konstruktionen för att klara den aktuella klassningen. När det gäller ljuddörrar kan man enkelt förklarat säga att man gör konstruktionen lite luftigare. Stomskivan får en lägre densitet, och man limmar inte hela ytskivan, utan lämnar lite luft mellan ytskiva och stomskiva. Dörrbladet eller karmen kompletteras också med en eller flera tätningslister beroende på klassning.

Glasöppningar

Till massivdörrar finns det ett antal standardglasöppningar. Dem kan man se här. Det går också bra att rita egna glasöppningar, men inom vissa gränser. Upptill och nertill på dörren måste det vara minst 200 mm tätt, och på sidorna minst 115 mm. Mellan två glasöppningar måste det vara minst 150 mm.

Glasöppning i dörrar med endast ljudklassning

Dörrar som är oklassade eller endast ljudklassade går i regel att få med de flesta av standardglasöppningarna. Undantaget är dörrar klassade i 30dB. De kan bara ha en glasöppning, och den får inte vara större än 30% av dörrbladsytan. Detta beror på att just 30dB-dörren har en lite speciell konstruktion. Vill man ha en helglasad dörr (G01) i 30dB får man då gå upp ett steg till 35dB, vilket går att få med glasöppning G01.

Dörrar klassade i 40dB kan vi enligt vårt typgodkännande inte glasa alls. Vi har dock möjlighet att göra det ändå men dörren blir då alltså inte typgodkänd. Vi sätter istället en så kallad konstruktionsskylt som talar om att dörrens konstruktion är gjord för 40dB. I det här fallet är det så att ju större glasöppning desto bättre för att säkerställa att man verkligen får 40dB ljudreduktion. Anledningen är att glaset ger något bättre ljudreduktion än den dörrkonstruktion vi måste använda för att kunna göra en glasöppning i dörrbladet.

Glasöppning med både ljud och brand

Det är här det börjar bli lite svårt. Ljudklassade dörrar som också är brandklassade i EI60 är inte möjliga att glasa överhuvudtaget. EI30 i kombination med ljudklass går däremot bra att glasa. Oftast får man dock nöja sig med en lite mindre glasöppning dock. Till exempel G21. Det beror på att brandklassen av nödvändighet styr vilken glastyp vi kan använda, och brandglasen har inte alltid tillräckligt höga ljudvärden.

Dörrar i vårdmiljö

SCA hospital doors

För dörrar placerade i vårdmiljö finns det en mängd olika önskemål och krav som kan förekomma. Allt ifrån brand och ljudkrav, tillgänglighetskrav och hygienkrav till krav på beslagning och att det inte ska gå att skada sig på dörren. Gemensamt för de flesta dörrar i vårdmiljö är att de bör ha vad vi brukar kallar för tung beslagning. Alltså kraftiga tappbärande gångjärn, och kraftig låskista och behör som cylinder och trycke. Detta eftersom slitaget är betydligt större än i bostadsmiljö. Våra bostadsinnerdörrar, till exempel Easy, Stable och Unique, är alltså vanligtvis inte lämpliga att föreskriva i vårdmiljöer eftersom de har en lättare beslagning. Dörrar till alla offentliga miljöer, inklusive vårdmiljöer, ska generellt hålla klass E enligt SS 81 73 03.

Tillgänglighet

I vårdmiljöer är kraven på tillgänglighet ofta extra höga. Det påverkar både storlek på dörrarna, vilka trösklar som kan användas, och kraven på dörrautomatik och beslagning. När det gäller det fria öppningsmåttet på dörrar så finns det inget generellt mått som gäller alla dörrtyper, utan det kan variera beroende på tjocklek på dörrbladet och dörrens konstruktion. I Mått & Fakta finns det på varje produktsida en tabell som visar öppningsmåttet när dörren är uppställd i både 90 och 180 grader. Skillnaderna i öppningsmått gäller dock endast vid 90 grader. I 180 grader har alla dörrtyper samma öppningsmått. Viktigt att komma ihåg är att skjutdörrar med lås och/eller draghandtag generellt får minst 8 cm mindre öppningsmått eftersom dörrbladet inte går att skjuta in hela vägen in i väggen. 

Trösklar är en annan viktig fråga när man pratar om tillgänglighet. Enligt BBR ska man undvika trösklar så långt det är möjligt i alla offentliga miljöer. Detta går dock ofta inte på grund av framförallt ljudklassningar. Ljudklassade dörrar och dörrar med krav på brandgastäthet i klass Sm måste alltid vara helt täta runtom. När det gäller tröskeln så innebär det att det oftast finns ett antal olika alternativ, men att tröskellöst utförande är inte möjligt. För att helt undvika nivåskillnader på golvet finns mekaniska trösklar, vilka går att få till samtliga brand- och ljudklassningar. Annars är gummitröskel (eller tröskelplatta) och släplist troligtvis den vanligast förekommande tröskellösningen i miljöer med krav på tillgänglighet. Värt att notera är att gummitröskel inte går att kombinera med dörrar i brandklass EI60 och ljudklass Rw 47dB. Dörrar med endast brandklassning och eventuellt tillägg av brandgastäthet klass Sa kan utföras helt utan tröskel enligt våra typgodkännanden.

Ytbehandling

Den mest slagtåliga och hygieniska ytbehandlingen på en massivdörr är laminat med plastkantlist. De laminat vi använder är lätta att rengöra och gynnar inte mikrobiell tillväxt. De är tåliga mot stötar, slitage, värme och missfärgning. Därför rekommenderar vi att man föreskriver laminat som ytbehandling på dörrar i vårdmiljö där mycket slitage kan förväntas. In till badrum och andra våtrum är laminat också att föredra. (I särskilt fuktiga miljöer bör man överväga att använda en våtrumsdörr, även den klädd med laminat och plastkantlist.) I till exempel mottagningsrum och kontor, eller där ett mer normalt slitage kan förväntas går det bra med målat eller fanérat utförande.

Karmar

Ofta väljer man att föreskriva stålkarm till de vårdmiljöer där det körs mycket sängar och rullstolar och där man har högre krav på hygien, alltså framförallt sjukhus. Stålkarm finns i en rad olika utföranden med eller utan foder. Vi har en rad olika stålkarmsmodeller, en del av dem inte svetsade som standard, men det går då att få som tillval. Stålkarmar levereras som standard pulverlackerade, men går också att få elgalvaniserade för byggplatsmålning. Man kan också välja att få delar av, eller hela stålkarmen i rostfritt utförande. I vårdmiljöer som ska efterlikna vanliga bostadslägenheter, t.ex. äldre- och LSS-boenden brukar träkarm vara att föredra för att undvika alltför mycket känsla av institution. Vill man göra träkarmar extra tåliga för påkörning kan man välja att klä in nedre delen av karmen i rostfri plåt.

Specialdörrar

Vi har några olika dörrtyper som är speciellt anpassade för vårdmiljö. En blyförstärkt trädörr med blyförstärkt stålkarm till röntgenrum. Läs om den i Mått & Fakta här. Rotationsdörren som ger extra god tillgänglighet och sparar upp till 1 kvm golvyta används främst som badrumsdörr i olika typer av vårdboenden. Den går att läsa om här. Vi har också en dörr som främst är anpassad för psykiatriska boenden och avdelningar, och som kallas för anti-barrikaddörren. Läs om den här.

Ökad ljudreduktion med bostadsinnerdörrar

Ökad ljudreduktion

I en bostad med två eller fler rum vill man idag ofta ha ett så kallat tyst sovrum, alltså ett sovrum med ökad ljudreduktion.

Det vanligaste för ett tyst sovrum är att väggen inklusive överluftsdon ska hålla 40dB, och dörren 25dB. För att en dörr ska ha ljudreducernade egenskaper krävs alltid att det är helt tätt runtom dörren. En bra grundregel är att där luft kommer igenom kommer även ljud igenom. Därför behöver man lösa ventilationen med hjälp av till exempel ett överluftsdon om man ska ha en ljudreducerande dörr. (more…)

Ljuddörrar

Opera

Dörrar med ljudreducerande egenskaper finns till alla typer av miljöer. Vi har under en tid sett ökade krav på ljudreduktion i både bostäder och offentlig miljö. Det finns ett antal produkter i vårt sortiment som kan tillgodose de flesta av dessa behov.

Massivdörrar

När man pratar om ljuddörrar är det ofta massivdörrar man menar. En massivdörr är en trädörr som består av ett ramträ, en stomskiva och ytskivor som man sedan målar direkt på för målade dörrar, eller klär med laminat eller fanér. Det är dörrar främst anpassade för offentliga miljöer, med beslagning som tål mycket slitage, och med stora möjligheter till specialanpassningar. 

Förutom placering av och antal tätningslister skiljer sig dörrbladens konstruktion åt något beroende på vilken ljudklass som ska uppnås. Till exempel är dörrarna olika tjocka, där dörrar med 25-35dB ljudreduktion är ca 40 mm tjocka, dörrar med 35-40dB ljudreduktion är ca 60 mm tjocka och vår 47dB-dörr är ca 90 mm tjock. Utöver dessa finns numera även dörrserien Unique HP klassad i R’w 30dB. Läs om den här.

När vi anger ljudvärde på våra dörrar är det nästan alltid det typgodkända värdet, eller fältvärdet, vi anger. Det som heter R’w. Undantaget är 47dB-dörren där vi anger labbvärdet, Rw-värdet.

I de fall man har föreskrivit en dörr i ett utförande som inte finns med i det aktuella typgodkännandet kan vi ibland förse dörren med en så kallad konstruktionsskylt istället för den vanliga typgodkännandeskylten. Det innebär att vi garanterar att dörrens kontruktion är sådan att den ska uppnå önskat ljudvärde, men den är alltså inte typgodkänd. Ett vanligt tillfälle när vi gör så är vid glasade 40dB-dörrar.

Viktigt att tänka på när det gäller ljuddörrar är att det måste vara helt tätt runt dörren. Alltså är det inte möjligt att kombinera ljudklassning med tröskellöst utförande. Upp till 40dB kan man välja mellan alla trösklar som är täta, medan 47dB-dörren endast går att kombinera med falsad hårdträtröskel eller mekanisk tröskel.

Massiva ljudklassade dörrar kan kombineras med samtliga karmtyper: träkarm, stålkarm och minikarm. Information om samtliga ljudklassade dörrar finns här.

Ytterdörrar 

Det finns även ljudklassade ytterdörrar. Vi har i vårt sortiment idag två olika varianter. En som vi kallar för Silence, och en som vi kallar för Silence High. Eftersom ytterdörrar är CE-märkta är det alltid labbvärdet som anges. Silence finns med ljudvärden mellan 37dB och 41dB, och Silence High med ljudvärden upp till 44dB. Båda dessa serier finns att få i ett stort antal modeller med olika storlekar på glasöppningar, med eller utan glaslister, och med tillägg av RC3- och brandklassning. För mer information om det, klicka här.

Bostadsinnerdörrar

Det finns även några stycken ljudklassade dörrar i vårt sortiment med bostadsinnerdörrar. Det är våra klassiska spegeldörrar, Craft, som har två modeller i ljudklass R’w 30dB och 35dB. Dessa dörrar har då de kraftigare tappbärande gångjärnen.

För bra ljudreduktion på bostadsinnerdörrar där det inte är krav på typgodkännande går det dock bra att använda sig av våra vanliga massiva bostadsinnerdörrar i segmentet ADVANCE-LINE. Det är alltså modellserierna Stable, Unique, Craft och Compact. Kombinerar man dem med en karm med tätningslist i (+Karm) och en tät tröskellösning uppnår man en ljudreduktion på ca 27-29dB. Att tänka på då är att man måste lösa ventilationen med till exempel ett överluftsdon eftersom det inte blir någon springa under dörren.