Month: December 2017

Öppettider julen 2017

Under julhelgerna har vi lite andra öppettider än normalt. Jag, Marilyn, som jobbar som arkitektrådgivare är ledig 20/12-7/1, och är då inte tillgänglig varken via mail eller telefon. Under den tiden går det istället bra att ringa vår växel på tel. 036-39 62 00, så kan man bli kopplad till någon annan som kan hjälpa till.

Växeln har följande öppettider i jul:

22/12 08-15

27-29/12 STÄNGT

2-4/1 08-16

5/1 08-13

Övriga vardagar har vi som vanligt öppet 08-16.

Vill man söka efter information på egen hand gör man det enklast här på bloggen – se sökrutan till höger – eller i vår tekniska katalog Mått & Fakta.

Vi önskar er en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Julklapp JELD-WEN

4 frågor du bör ställa dig innan du föreskriver entrédörrar till bostäder

Entrédörr - ytterdörr

Innan du föreskriver en entrédörr till en bostad finns det en hel del att ta hänsyn till. Detta är saker som påverkar valmöjligheterna, och du bör därför börja med att besvara dessa frågor.

Är det en utvändig eller invändig dörr? (Fasad, loftgång eller trapphus?)

Det finns olika typer av entrédörrar till bostäder beroende på vilken typ av bostad det är och var dörren sitter. Till villor, radhus, parhus och lägenheter med entré från en loftgång används ytterdörrar, och till lägenheter i trapphus använder man tambur- och säkerhetsdörrar. Det finns flera stora skillnader mellan dessa dörrtyper, där den främsta är att ytterdörrar klarar av utomhusklimat medan tambur- och säkerhetsdörrar inte gör det.

Mer om skillnaden på tambur-, säkerhets-, och säkerhetsytterdörrar kan man läsa här.

Finns det några krav på klassningar?

Till villor är det ovanligt med krav på klassningar medan lägenhetsentrédörrar vanligtvis har flera olika klassningar. De klassningar som är aktuella är brandklassning, ljudklassning och inbrottsklassning. Innan man föreskriver en entrédörr till en bostad är det viktigt att man vet vilka klassningar dörren ska ha då kan påverka vilka valmöjligheter som finns gällande till exempel glasöppningar och karmtyper.

Vilka krav på tillgänglighet gäller?

Att ta hänsyn till gällande tillgänglighetskrav är förstås viktigt. Allra vanligast är ett krav på 800 mm fritt öppningsmått, men är man osäker är det viktigt att kolla upp i ett tidigt skede. Annars riskerar man att stöta på problem om man upptäcker att det blir ett för litet öppningsmått när man har kommit så långt i projektet att det inte längre är möjligt att rita in en större dörr.

Hur ska dörren se ut?

När man har svarat på alla frågorna ovan är det tillslut dags att fundera över hur dörren ska se ut. Svaren på de tre första frågorna påverkar i olika grad vilka valmöjligheter man har gällande dörrens design. Detta kan man läsa mer om i tidigare blogginlägg:

Ytterdörrar

Silence – Loftgångsdörrar

Tambur- och säkerhetsdörrar

 

Kan man ha glasöppning i en invändig tambur- eller säkerhetsdörr?

Swedoor tamburdörr

Tambur- och säkerhetsdörrar kallar vi de dörrar som främst är tänkta att användas som entrédörrar till lägenheter i trapphus. I framförallt äldre hus händer det att man vill ha en sådan dörr med glasöppning.

Inbrottsskyddet på det vi kallar för tambur- och säkerhetsdörrar regleras i en Europeisk standard som heter EN 1627. I den kallas klassningen för Resistance Class, som förkortas RC. Det finns sex stycken klasser, RC1-RC6, varav dörrar från och med RC3 vanligtvis brukar kallas för säkerhetsdörrar.

I vårt sortiment har vi endast inbrottsskyddande trädörrar. Våra ståldörrar går i dagsläget inte att få med RC-klassning. Vi kallar dörrar i RC1 och RC2 för tamburdörrar och dörrar i RC3 för säkerhetsdörrar. RC1 används sällan idag vid nyproduktion, men ibland vid byte av dörrar i områden med låg inbrottsrisk. Skillnaden mellan dörrar i RC2 och RC3 kan man läsa om i ett annat blogginlägg här.

För att svara på frågan i inläggets rubrik så är det enkla svaret nej. Vi kan inte glasa inbrottsskyddande dörrar med bibehållet certifikat för säkerhetsklassningen. RC3-dörrar kan vi rent tekniskt inte glasa på grund av att de innehåller två stycken stålplåtar. RC1- och RC2-dörrar däremot kan vi i praktiken göra glasöppningar i, men eftersom det inte ingår i vårt certifikat så kan vi då inte skylta dessa dörrar med RC-klassningen.

Det man kan göra är att välja att kompromissa med kravet på inbrottsskydd och glasa dörren ändå. Eftersom dörrar i RC1 och RC2 inte skiljer sig konstruktionsmässigt från vanliga massiva trädörrar är det alltså möjligt att göra en glasöppning i dessa dörrar. Det som läggs till dörrarna för att de ska bli RC-klassade är bakkantssäkringar, extra säkra lås, och vid RC2 en så kallad långskylt som förstärkning runt låset.

Eftersom dessa dörrar inte är tänkta att glasa är det dock inget vi rekommenderar. För även om man får en dörr som motsvarar RC1 eller RC2 i övrigt blir glasningen en så pass svag del av konstruktionen att dörren inte kan anses motstå inbrott speciellt bra. Vill man ändå ha en glasad entrédörr till en lägenhet vid till exempel renovering av gamla fastigheter är det i så fall en god idé att komplettera med en gallergrind innanför dörren.