Month: November 2017

Säkerhetsklassad ytterdörr med stor glasöppning, finns det?

För den som är mån om att känna sig säker i sin bostad finns möjligheten att få en RC3-klassad ytterdörr i trä, alltså en säkerhetsytterdörr. Dessa finns även med stora glasöppningar.

Vi har ett stort sortiment med ytterdörrar inom det vi kallar för ADVANCE –LINE. Det är dörrar med en massiv kärna som finns i ett mycket stort antal modeller. Vi delar upp dessa dörrar i tre olika designlinjer: Character, Classic och Function.

För några år sedan laserade vi möjligheten att få de flesta av våra ytterdörrar i ADVANCE-LINE med så kallad RC3-klassning. RC står för Resitance Class och klassningen regleras i Europastandarden EN1627. En RC3-klassad dörr brukar man kalla för en säkerhetsdörr, så med detta tillvalet blir det alltså väldigt säkra dörrar.

Vi har gjort en liten film som visar exakt hur säkra dessa dörrar är mot inbrottsförsök, och där kan man även se att de går att få med en i princip helstor glasöppning.

 

Vilka dörrmodeller som går att få RC3-klassade finns det information om i vår tekniska katalog Mått & Fakta. Här och på följande uppslag ser man alla våra modeller. Längst ner på den högra sidan i varje uppslag finns en tabell som visar vilka modeller som går att få RC3-klassade.

Här finns lite mer information om själva RC3-klassningen.

Här finns ett blogginlägg som förklarar lite mer om det här med säkerhetsklassning.

Här kan man läsa om lås till inbrottsklassade dörrar.

 

Ytbehandling – Tambur- och Säkerhetsdörrar

Tamburdörr Swedoor/JW

Entrédörrar till lägenheter i trapphus, så kallade tambur- och säkerhetsdörrar finns med tre olika typer av ytbehandling, målat, fanérat och med laminat.

Tambur- och säkerhetsdörrar är i grunden vanliga massivdörrar med vissa förstärkningar beroende på vilken säkerhetsklass (RC1-3) dörren har. Konstruktionen består av en ram av massivt trä och innanför ramen ligger den så kallade stomskivan som i vårt fall består av en blandning av lin och spån. På båda sidor om ramträ och stomskiva limmar man sedan ytskivor, och det är dessa som ytbehandlas innan man tillslut har en färdig dörr. Dörrens exakta konstruktion, tjockleken, förhållandet mellan lin och spån, hur ytskivan limmas etc. varierar beroende på vilken brand- och ljudklassning dörren har. RC3-klassade dörrar innehåller dessutom två stycken stålplåtar för extra förstärkning mot inbrott.

När det gäller tambur- och säkerhetsdörrar finns det tre huvudsakliga ytbehandlingar att välja mellan: målat, fanérat eller med laminat.

Målade dörrar

För målade dörrar har vi endast en standardkulör, NCS S 0502-Y. Övriga kulörer är att betrakta som specialkulörer, men tilläggskostnaden är mindre än vid ytterdörrar och bostadsinnerdörrar som har fler standardkulörer. I princip alla NCS S- och RAL-kulörer finns att välja mellan till målade massivdörrar. Stålkarm har en större tilläggskostnad för valfri kulör, och det kan finnas vissa begränsningar av vilka kulörer som är möjliga att få. (Stålkarm måste man ha till RC3-klassade dörrar.)

Fanérade dörrar

Vi har ett antal standardfanér: ask, bok, svarvad björk, knivskuren björk, ek, furu, gabon, koto, körsbär, lönn och mahogny. Utöver dessa kan vi ofta erbjuda även andra fanér. Det är dock en god idé att kontakta oss innan man föreskriver det för att se om det är möjligt och även få en ungefärlig prisbild. Det är också möjligt att få laserat fanér i olika kulörer, och man kan välja liggande eller mönsterlagt fanér, och mattlack. 

Laminatdörrar

Laminat är den ytbehandling som är mest tålig mot slitage. Vi har ett antal standardlaminat som kan ses här. Utöver dessa går det bra att välja mellan de flesta laminat hos Formica, men det är bra att hålla sig till deras dörrsortiment för att undvika alltför långa leveranstider och höga pristillägg. Laminat går att få till samtliga dörrar i klasserna RC1 och RC2, men med klassningarna EI60/40dB endast med softkantlist. Säkerhetsdörrar (RC3) däremot kan bara fås med laminat och plastkantlist till klassningen EI30/35dB. Inga andra RC3-dörrar kan fås med laminat.

Till laminatdörrar måste man alltid välja en kantlist, det går inte att sätta laminat på kanten då det ger för ömtåliga hörn. Det finns två sorters kantlist att välja mellan. Plastkantlisten är den mest tåliga. Den finns i fem standardkulörer i gråskala, och fem träimitationer. Dessa kan ses längst ner på samma sida som våra standardlaminat. Det är också möjligt att få plastkantlist i valfri kulör mot ett mindre pristillägg. Softkantlisten är vår träkantlist. Den består av ett kantfanér som specialbehandlas så att det bildar en hård och tålig kant. Som standard finns den i träslagen ek, bok, björk och furu, men kan också fås i andra träslag och även i laserat fanér mot förfrågan.

För rådgivning gällande ytbehandling går det bra att kontakta vår arkitektsupport. Kontaktuppgifter finns här till höger.

 

Ytbehandling – Ståldörrar

Ståldörr Swedoor/JW

Till ståldörrar finns det ett antal alternativ när det gäller ytbehandling, som till exempel pulverlackering och rostfri plåt.

Förutom det uppenbara skiljer sig ståldörrar från trädörrar även på så vis att det går att få olika typer av ytbehandling på dörrens olika sidor. En trädörr går att få tvåfärgsmålad, men det går inte att kombinera t.ex. fanér på en sida och laminat på den andra. Ståldörrar däremot går att få exempelvis pulverlackade på ena sidan och med rostfri plåt på den andra.

Pulverlackering

Som standard pulverlackerar vi ståldörrar, och vår standardkulör är NCS S 0502-Y precis som på alla våra produkter. Utöver det har vi dessutom 68 stycken till standardkulörer till ståldörrar. Dessa är samtliga RAL-kulörer. Det går även av få andra RAL- och NCS S-kulörer, men innan man föreskriver det brukar jag rekommendera att man hör av sig och kollar prisbilden. Glanstal för pulverlackade ståldörrar är 25±5.

Övriga ytbehandlingar

Galvaniserad stålplåt innebär att ytan har belagts med ett lager zink genom elektrolys för att förhindra korrosion (rost). Detta ger en ganska industriell men blank yta som lämpar sig bäst för invändigt bruk.

Önskas byggplatsmålning kan dörrarna levereras endast grundlackade. Det kan vara om man vill att ytan ska bli så lik en annan närliggande yta som möjligt som man väljer att göra så. Alternativt för att spara pengar om man önskar en kulör med stort pristillägg vid pulverlackering.

Då det finns önskemål om mönster, och då framförallt träimitationer, är det foliering som är det enda alternativet för ståldörrar. Det går endast att få på invändiga ståldörrar och på den sida som eventuellt hamnar inomhus på ståldörrar för utvändigt bruk.

Det sista alternativet är rostfri plåt. Den går att få antingen borstad eller polerad.

Mer information om våra ståldörrar finn i Mått & Fakta för Ståldörrar här.

 

Ytbehandling – Ytterdörrar i trä

Ytterdörrar ska klara att stå emot väder och vind under många år, vilket ställer höga krav på ytbehandling och underhåll. Allra tåligast är målade dörrar, men vi har även ett litet utbud av utvändiga trädörrar med oljat ekfanér.

Målade dörrar bör rengöras en eller ett par gånger per år, och för bibehållen glans kan man även med fördel behandla dem med bilvax en gång om året. Fanérade dörrar kräver lite mer underhåll och bör oljas med en icke filmbildande olja några gånger varje år. Detta kan vara bra att ta i beaktande innan man föreskriver fanérade ytterdörrar.

Vi har samma standardkulör till alla våra produkter, NCS S 0502-Y. Till ytterdörrar har vi utöver den något som vi kallar för baskulörer. Det är kulörer som innebär ett pristillägg som är lägre än om man väljer valfri NCS S- eller RAL-kulör vilket är också är möjligt.

Baskulörer ytterdörr Swedoor

Mer information om våra ytterdörrar finns i ytterdörrskapitlet i vår tekniska katalog Mått & Fakta här.

Ett inlägg om våra ljudklassade dörrar för loftgång – Silence – går att läsa här.