Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning för produkter och tjänster. På senare år har vi sett en tydlig ökning i byggandet av Svanenmärkta hus. Därför har vi valt att lägga upp ett stort antal av våra produkter i Svanens husportal. Svanen är ett av Sveriges mest välkända varumärken, och sannolikt den miljömärkning som flest svenska känner

Invändiga dörrar i skolmiljö

I skolmiljö kan man vanligtvis räkna med ett ganska stort slitage, samtidigt som det ställs höga krav på bland annat tillgänglighet och ljudisolering. En god arbetsmiljö är viktig inte minst i skolan där de unga generationerna ska få en bra grund att stå på inför kommande vuxenliv. Dörrtyper I skolmiljö är det massivdörrar för invändigt

Skjutdörrar, inredningsdetaljen som spar plats

  Användandet av skjutdörrar i både bostäder och offentlig miljö är något som ökar. Den plats som sparas blir snabbt till många kvadratmetrar vilket kan göra avsevärda avtryck i totalbudgeten vid nybyggnation, samtidigt som man får en snygg och stilren lösning.  Utanpåliggande Till utanpåliggande skjutdörrar används vanligtvis en skjutdörrsskena som döljs av en kornisch. I golvet fäster man

Mått & Fakta – Dörrbibeln

Mått & Fakta är en webkatalog där vi har samlat all information om våra produkter. Lär man sig att använda den har man god hjälp vid föreskrivande av dörrar. För professionella användare, såsom återförsäljare, arkitekter och ingenjörer har vi en egen avdelning på vår hemsida som heter just “Professionella”. Där hittar man diverse information, och framförallt det vi

NYHET – SUPERIOR collection

SUPERIOR collection är det senaste tillskottet till Swedoors produktkatalog. Det är en serie exklusiva bostadsinnerdörrar som tillverkas på klassiskt sätt av specialutbildade hantverkare. Trämaterialet till varje dörr sorteras ut för hand, och varje komponent förarbetas, handslipas och målas manuellt. Allt enligt klassisk hantverkstradition. En viktig aspekt av SUPERIOR collection är att vi har valt att

ECO – energieffektiva ytterdörrar av hållbart material

Som ett stort företag i byggbranschen har vi goda möjligheter att påverka när det gäller hållbarhet. En uppgift som vi tar på stort allvar. Som ett led i att skapa ett hållbart företag och hållbara produkter lanserade vi 1 april 2018 tillvalet ECO till våra ytterdörrar, sido- och överljus i segmentet ADVANCE-LINE. EU 20-20-20 År

Ljudklassade dörrar med glasöppning

Ljudklassade dörrar används i de flesta typer av offentliga miljöer, och många gånger sitter de så placerade att man vill förse dem med en glasöppning för ljusinsläpp och siktbarhet. Rw och R’w Ljudvärden anges på två olika sätt , Rw och R’w. Ett Rw-värde är det exakta ljudvärde som har uppmätts i laboratorietester, och ett

Dörrar i vårdmiljö

För dörrar placerade i vårdmiljö finns det en mängd olika önskemål och krav som kan förekomma. Allt ifrån brand och ljudkrav, tillgänglighetskrav och hygienkrav till krav på beslagning och att det inte ska gå att skada sig på dörren. Gemensamt för de flesta dörrar i vårdmiljö är att de bör ha vad vi brukar kallar för tung beslagning. Alltså kraftiga tappbärande gångjärn,

Ökad ljudreduktion med bostadsinnerdörrar

I en bostad med två eller fler rum vill man idag ofta ha ett så kallat tyst sovrum, alltså ett sovrum med ökad ljudreduktion. Det vanligaste för ett tyst sovrum är att väggen inklusive överluftsdon ska hålla 40dB, och dörren 25dB. För att en dörr ska ha ljudreducernade egenskaper krävs alltid att det är helt tätt

Ljuddörrar

Dörrar med ljudreducerande egenskaper finns till alla typer av miljöer. Vi har under en tid sett ökade krav på ljudreduktion i både bostäder och offentlig miljö. Det finns ett antal produkter i vårt sortiment som kan tillgodose de flesta av dessa behov. Massivdörrar När man pratar om ljuddörrar är det ofta massivdörrar man menar. En